Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 819/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc miễn giảm thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) cho Công ty rượu Đồng Xuân từ năm 1999 đến năm 2003

Số hiệu: 819/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 08/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 819/TCT-DNNN
V/v: Miễn giảm thuế TTĐB

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục thuế tỉnh Phú Thọ 

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 173/CT-DN1 ngày 26/01/2006 của Cục thuế tỉnh Phú Thọ về việc miễn giảm thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) cho Công ty rượu Đồng Xuân từ năm 1999 đến năm 2003. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Thông tư số 168/1998/TT-BTC ngày 21/12/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 84/1998/NĐ-CP ngày 12/10/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TTĐB: Bộ Tài chính đã có quyết định số 844 TC/QĐ/TCT ngày 19/7/2000, số 651 TC/QĐ/TCT ngày 28/5/2001, số 1992/QĐ-BTC ngày 16/10/2002, số 77 QĐ/BTC ngày 11/1/2005 miễn, giảm thuế TTĐB của năm 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 của Công ty rượu Đồng Xuân theo hướng dẫn tại Thông tư số 168/1998/TT-BTC ngày 21/12/1998 của Bộ Tài chính (nêu trên). Vì vậy, việc Cục thuế tỉnh Phú Thọ đề nghị tiếp tục miễn, giảm thuế TTĐB còn phải nộp từ năm 1999 đến năm 2003 cho Công ty rượu Đồng Xuân sau khi đã được Bộ Tài chính xử lý miễn, giảm như trên là không có căn cứ để giải quyết.

Trường hợp Công ty rượu Đồng Xuân là doanh nghiệp nhà nước chuyển sang Công ty cổ phần, nếu thuộc đối tượng xử lý xóa nợ thuế và các Khoản phải nộp Ngân sách Nhà nước theo quy định tại Điểm 1, Mục IV, Phần B Thông tư số 32/2002/TT-BTC ngày 10/4/2002 của Bộ Tài chính thì Cục thuế hướng dẫn đơn vị lập hồ sơ theo đúng quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Phú Thọ biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty rượu Đồng Xuân;
- Lưu: VT, DNK (2bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 819/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc miễn giảm thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) cho Công ty rượu Đồng Xuân từ năm 1999 đến năm 2003

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.580

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.119.106