Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 7322/VPCP-DK về việc báo cáo kết quả Hội nghị Thường niên lần thứ 44 và Hội nghị Ban Lãnh đạo lần thứ 50 của Ủy ban điều phối các chương trình khoa học địa chất khu vực Đông Nam Á (CCOP) tại Phillipines do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 7322/VPCP-DK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 18/12/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số:  7322/VPCP-DK
V/v Báo cáo kết quả Hội nghị CCOP tại Phillipines

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại các công văn: số 6829/DKVN-KHCN ngày 13 tháng 11 năm 2007; số 7347/DKVN-KHCN ngày 04 tháng 12 năm 2007 về Báo cáo kết quả Hội nghị Thường niên lần thứ 44 và Hội nghị Ban Lãnh đạo lần thứ 50 của Ủy ban điều phối các chương trình khoa học địa chất khu vực Đông Nam Á (CCOP), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Cho phép Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đăng cai tổ chức hai Hội nghị CCOP "Hội nghị Thường niên lần thứ 46" và "Hội nghị Ban Lãnh đạo lần thứ 54".

2. Giao Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị địa điểm tổ chức, nội dung Hội nghị và các công tác liên quan đến Hội nghị để thông báo trong kỳ họp Ban Lãnh đạo CCOP lần thứ 51 tại Thái Lan.

3. Đồng ý Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cử ông Phùng Đình Thực, Tiến sỹ khoa học, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đảm nhiệm chức vụ Phó Trưởng đại diện thường trực của Việt Nam tại CCOP kiêm Phó Trưởng Tiểu Ban CCOP Việt Nam.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg;
- Các Bộ: NG, TN&MT, KH&CN;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
Vụ TH, Website Chính phủ;
- Lưu: VT, DK (4b), Th. (19b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

 

 

Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 7322/VPCP-DK về việc báo cáo kết quả Hội nghị Thường niên lần thứ 44 và Hội nghị Ban Lãnh đạo lần thứ 50 của Ủy ban điều phối các chương trình khoa học địa chất khu vực Đông Nam Á (CCOP) tại Phillipines do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.890
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.213.116