Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5395/VPCP-QHQT về việc Báo cáo kết quả tham dự Hội nghị thường niên APG 2007 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 5395/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 25/09/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số:  5395/VPCP-QHQT
V/v Báo cáo kết quả tham dự Hội nghị thường niên APG 2007

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2007

 

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Các Bộ: Ngoại giao, Tư pháp, Công an,
 Tài chính, Công Thương, Thông tin và Truyền thông,
 Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ,
  Văn hóa, Thể thao và Du lịch,Tài nguyên và Môi trường, Quốc phòng;
- Thanh tra Chính phủ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao.

 

Xét kiến nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nêu tại Báo cáo kết quả tham dự Hội nghị thường niên nhóm Châu Á-Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG), tại Úc, từ ngày 23 đến ngày 27/7/2007 (công văn số 102/TTr-NHNN ngày 17 tháng 9 năm 2007), Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Công an phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức của các cơ quan, cá nhân và tổ chức về công tác phòng chống rửa tiền và chống tài trợ cho khủng bố.

2. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm đầu mối cùng Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan xây dựng và thực hiện kế hoạch nhằm thực hiện 49 khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF); và đề xuất ban hành các văn bản quy phạm pháp luật cần thiết liên quan đến chống rửa tiền và tài trợ cho khủng bố để thực hiện các cam kết theo quy định của APG.

3. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan (Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Quốc phòng, Thanh tra Chính phủ, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Tòa án nhân dân tối cao) chủ động xây dựng, thực hiện kế hoạch chuẩn bị tốt cho đợt đánh giá của APG vào quý 4/2008.

4. Bộ Tài chính bố trí kinh phí đóng góp niên liễm cho APG và các hoạt động trong APG theo quy định hiện hành./.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ,
 PTT Nguyễn Sinh Hùng (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN;
 
Các Vụ: TH, NC, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (2).30

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5395/VPCP-QHQT về việc Báo cáo kết quả tham dự Hội nghị thường niên APG 2007 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.027

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.187.155