Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 675/VPCP-KTTH mở rộng Khu kinh tế - thương mại đặc biệt Lao Bảo do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 675/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 28/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 675/VPCP-KTTH
V/v mở rộng Khu kinh tế - thương mại đặc biệt Lao Bảo

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2010

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Xây dựng;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị (công văn số 3708/TTr-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2009), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 394/BKH-KTDV ngày 19 tháng 01 năm 2010), Bộ Tài chính (công văn số 627/BTC-NSNN ngày 14 tháng 01 năm 2010), Bộ Công Thương (công văn số 0622/BCT-KH ngày 15 tháng 01 năm 2010), Bộ Nội vụ (công văn số 117/BNV-TCBC ngày 08 tháng 01 năm 2010), Bộ Xây dựng (công văn số 24/BXD-KTQH ngày 05 tháng 01 năm 2010) về việc mở rộng Khu kinh tế - thương mại đặc biệt Lao Bảo, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đồng ý về nguyên tắc với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị tại công văn trên và giao Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ và ý kiến tham gia của các Bộ nêu trên để triển khai thực hiện cụ thể.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Văn Phượng, Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTN;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 675/VPCP-KTTH mở rộng Khu kinh tế - thương mại đặc biệt Lao Bảo do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.283
DMCA.com Protection Status

IP: 54.235.4.196