Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 569TCT/ĐTNN về việc xác định điều kiện hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 569TCT/ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 28/02/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 569TCT/ĐTNN
V/v: trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2005

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 658/CT-THDT ngày 03/02/2005 của Cục thuế tỉnh Bình Dương về việc xác định điều kiện hưởng ưu đãi thuế TNDN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Phần II Phụ lục số 1 “Danh mục dự án khuyến khích đầu tư” ban hành kèm theo Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ thì ngành nghề “Chế biến nông sản, lâm sản (trừ gỗ), thủy sản” thuộc danh mục dự án khuyến khích đầu tư.

Theo quy định tại Phần II Phụ lục số 1 “Danh mục lĩnh vực khuyến khích đầu tư” ban hành kèm theo Nghị định số 27/2003/NĐ-CP ngày 19/3/2003 của Chính phủ thì lĩnh vực “Chế biến nông sản, lâm sản (trừ gỗ rừng tự nhiên trong nước), thủy sản từ nguồn nguyên liệu trong nước” thuộc danh mục lĩnh vực khuyến khích đầu tư.

Căn cứ theo các quy định trên, trường hợp doanh nghiệp có vốn ĐTNN sử dụng nguyên liệu gỗ nhập khẩu để sản xuất, chế biến sản phẩm (Giấy phép đầu tư quy định nguyên liệu gỗ phải nhập khẩu 100%) được hưởng ưu đãi về thuế TNDN theo đối tượng thuộc danh mục lĩnh vực khuyến khích đầu tư kể từ khi Nghị định số 27/2003/NĐ-CP nêu trên có hiệu lực thi hành.

Thời gian doanh nghiệp được hưởng ưu đãi thuế TNDN là khoảng thời gian ưu đãi còn lại như hướng dẫn tại Điểm 3 Phần I thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính qui định chi tiết thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bình Dương được biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VP (HC), ĐTNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 569TCT/ĐTNN về việc xác định điều kiện hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.911
DMCA.com Protection Status

IP: 3.88.161.108