Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 489/BKHĐT-ĐTNN năm 2015 góp ý kiến cấp Giấy chứng nhận đầu tư nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ trong Công ty TNHH Witgang Việt Nam, chuyển doanh nghiệp thành 100% vốn nước ngoài do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu: 489/BKHĐT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Đỗ Nhất Hoàng
Ngày ban hành: 28/01/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 489/BKHĐT-ĐTNN
V/v góp ý kiến cấp GCNĐT nhà ĐTNN nhận chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ trong Công ty TNHH Witgang Việt Nam, chuyển DN thành 100% vốn nước ngoài

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 4795/KH&ĐT-ĐTNN ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội đề nghị góp ý kiến cấp Giấy chứng nhận đầu tư dự án gắn với thành lập Công ty TNHH Witgang Việt Nam do Nhà đầu tư Việt Nam chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ cho Nhà đầu tư nước ngoài, chuyển doanh nghiệp thành 100% vốn nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Về việc chuyển nhượng vốn:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, nhà đầu tư khi góp vốn, mua cổ phần phải: thực hiện các quy định của điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên về tỷ lệ góp vốn, hình thức đầu tư và lộ trình mở cửa thị trường; tuân thủ các quy định về điều kiện tập trung kinh tế của pháp luật về cạnh tranh và pháp luật về doanh nghiệp; đáp ứng điều kiện đầu tư trong trường hợp dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.

Theo quy định tại điểm h Khoản 1 Điều 64 Luật Doanh nghiệp, chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn điều lệ của công ty cho tổ chức, cá nhân khác. Theo đó, Bà Nguyễn Phương Thảo (quốc tịch Việt Nam) là chủ sở hữu Công ty TNHH Witgang Việt Nam chuyển nhượng toàn bộ phần vốn điều lệ của công ty cho Nhà đầu tư nước ngoài là Côns ty Witgang Agricultural&Landscape Limited (Hồng Kông) là không trái với quy định nêu trên.

Hồ sơ, thủ tục đối với Nhà đầu tư nước ngoài mua lại doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 56 Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

2. Ngành nghề kinh doanh và mục tiêu hoạt động sau khi chuyển nhượng:

- Mục tiêu thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn và quyền phân phối bán lẻ (không thành lập cơ sở bán buôn, bán lẻ) các mặt hàng phân bón, thuốc trừ côn trùng, sơn, máy móc, thiết bị... (mã HS kèm theo hồ sơ) là không trái với quy định và lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam theo Thông tư số 34/2013/TT-BCT ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Bộ Công Thương.

- Mục tiêu “dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan” không nằm trong quy định và lộ trình thực hiện cam kết gia nhập WTO của Việt Nam (Biểu cam kết cụ thể về dịch vụ của Việt Nam trong WTO).

- Mục tiêu “kiểm tra và phân tích kỹ thuật mẫu đất, cát nước” (CPC 8676) là không hạn chế hiện diện thương mại theo quy định tại Biểu cam kết thương mại dịch vụ của Việt Nam trong WTO nhưng vì lý do an ninh quốc gia, việc tiếp cận một số khu vực địa lý có thể hạn chế.

Với mục tiêu hoạt động nêu trên, khi xem xét cấp Giấy chứng nhận đầu tư, đề nghị căn cứ ý kiến của các Bộ: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ về việc đáp ứng các điều kiện đối với ngành nghề kinh doanh thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.

2. Lưu ý vấn đề sau:

Công ty TNHH Witgang Việt Nam sau khi nhận góp vốn, mua cổ phần của Nhà đầu tư nước ngoài thì phải thực hiện báo cáo theo quy định tại Quyết định số 77/2010/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư nước ngoài.

3. Các vấn đề khác của dự án, đề nghị Quý Sở xem xét, thẩm tra theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi Quý Sở để tham khảo, nghiên cứu và trình Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xem xét, quyết định theo thẩm quyền./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND thành phố Hà Nội;
- Vụ GS&TĐĐT;
- Lưu VT, ĐTNN.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Đỗ Nhất Hoàng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 489/BKHĐT-ĐTNN năm 2015 góp ý kiến cấp Giấy chứng nhận đầu tư nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ trong Công ty TNHH Witgang Việt Nam, chuyển doanh nghiệp thành 100% vốn nước ngoài do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.636

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.112.123