Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4582/TCT-HT về chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 4582/TCT-HT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 01/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4582/TCT-HT
V/v Chính sách thuế

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2008

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Trung Văn.

Trả lời công văn số 189 CV/CT ngày 20/10/2008 của Công ty cổ phần Trung Văn về thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về thuế GTGT.

Tại điểm 2.7 mục II Phần C Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính về thuế GTGT quy định: "Đối với tài sản cố định mua vào để sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đã được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào nay chuyển sang mục đích sử dụng ngoài mục đích sản xuất kinh doanh (kể cả trường hợp cơ sở kinh doanh nhận tiền đền bù về tài sản cố định trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền) thì cơ sở kinh doanh có tài sản cố định chuyển mục đích phải kê khai, nộp thuế GTGT trên phần giá trị còn lại hoặc giá trị chưa phân bổ trên sổ kế toán của tài sản cố định đã chuyển mục đích sử dụng hoặc được đền bù nêu trên".

Tại điểm 2.18 mục II Phần C Thông tư số 32/2007/TT-BTC nêu trên quy định: "Cơ sở kinh doanh không phải kê khai, nộp thuế GTGT trong các trường hợp: Nhận tiền bồi thường về đất, hỗ trợ về đất, tái định cư do bị thu hồi đất".

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp Công ty cổ phần Trung Văn nhận tiền đền bù về tài sản cố định trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền thì phải kê khai, nộp thuế GTGT trên phần giá trị còn lại của tài sản cố định được đền bù.

Còn khoản tiền Công ty nhận tiền hỗ trợ về đất và hỗ trợ chi phí do di dời địa điểm theo quy hoạch thì khoản tiền nhận được này không phải kê khai, nộp thuế GTGT.

2. Về thuế TNDN.

Theo quy định tại Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN và Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN thì: Từ năm 2007, các Công ty có nhận tiền đền bù về tài sản cố định trên đất và tiền hỗ trợ di dời khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thì khoản tiền nhận được này sau khi trừ đi các khoản chi phí liên quan như chi phí di dời (chi phí vận chuyển, lắp đặt,…) giá trị còn lại của tài sản cố định và các chi phí khác (nếu có) sẽ được hạch toán vào thu nhập khác và kê khai nộp thuế TNDN theo quy định. Trường hợp khoản hỗ trợ kinh phí và giá trị tài sản được đền bù thấp hơn các khoản chi phí liên quan như chi phí di dời (chi phí vận chuyển, lắp đặt,…), giá trị còn lại của tài sản cố định và các chi phí khác (nếu có) thì doanh nghiệp được hạch toán như một khoản lỗ.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty cổ phần Trung Văn biết và đề nghị Công ty liên hệ với Cục Thuế thành phố Hà Nội để xác định khoản thuế TNDN phải nộp khi nhận tiền đền bù về tài sản cố định và tiền hỗ trợ di dời khi bị thu hồi đất./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế TP Hà Nội;
- Vụ Pháp chế;
- Ban CS, PC;
- Lưu: VT, HT (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4582/TCT-HT về chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.067
DMCA.com Protection Status

IP: 3.228.24.192