Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 901/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 20/03/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 901/TCT-CS
V/v Chính sách thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2013

 

Kính gửi:

- Cục thuế tỉnh Điện Biên;
- Công ty cổ phần IDICS.
(A13/111 Hoàng Cầu, TP Hà Nội)

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 022/CV/2012/IDICS ngày 25/7/2012 của Công ty cổ phần IDICS về chính sách thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 6 Mục II Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Luật Quản lý thuế thì:

“6.1. Người nộp thuế kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh thì khai thuế GTGT tạm tính theo tỷ lệ 2% (đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT 10%) hoặc theo tỷ lệ 1% (đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT 5%) trên doanh thu hàng hóa, dịch vụ chưa có thuế GTGT với chi cục thuế quản lý địa phương nơi kinh doanh, bán hàng…”;

Theo quy định tại Mục III Phần C, Thông tư số 60/2007/TT-BTC nêu trên thì “Người nộp thuế thực hiện nộp tiền thuế vào NSNN tại Kho bạc Nhà nước …”;

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 24 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Luật Quản lý thuế thì:

“3. Kho bạc nhà nước trên địa bàn có trách nhiệm khấu trừ số thuế GTGT để nộp vào ngân sách nhà nước theo tỷ lệ quy định là 2% trên số tiền thanh toán khối lượng các công trình, hạng mục công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, các dự án ODA thuộc diện chịu thuế GTGT…”

Căn cứ các hướng dẫn trên, trường hợp Công ty cổ phần IDICS ký hợp đồng kinh tế bao gồm xây dựng một số hạng mục của công trình Bệnh viện đa khoa và cung cấp, lắp đặt thiết bị cho Trung tâm y tế huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên có sử dụng nguồn vốn trái phiếu, các hạng mục công trình và thiết bị đã được xây dựng, lắp đặt và nghiệm thu trong năm 2010 thì Công ty cổ phần IDICS thực hiện khai thuế GTGT tạm tính theo tỷ lệ 2% với Chi cục thuế huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.

Đề nghị Cục thuế tỉnh Điện Biên kiểm tra xác định:

Trường hợp Công ty cổ phần IDICS đã kê khai và nộp thuế GTGT 2% (trên doanh thu chưa thuế) cho hoạt động xây dựng và cung cấp, lắp đặt công trình, hạng mục công trình tại tỉnh Điện Biên thì đề nghị Công ty cung cấp tài liệu, chứng từ về việc kê khai, nộp thuế GTGT đối với hoạt động này để tránh việc Kho bạc Nhà nước tỉnh Điện Biên khấu trừ thuế GTGT trùng lắp.

Trường hợp Công ty cổ phần IDICS chưa nộp thuế GTGT 2% cho hoạt động xây dựng và cung cấp, lắp đặt công trình, hạng mục công trình tại tỉnh Điện Biên thì Kho bạc Nhà nước tại tỉnh Điện Biên thực hiện khấu trừ số thuế GTGT để nộp vào Ngân sách Nhà nước theo tỷ lệ quy định là 2% trên số tiền thanh toán khối lượng công trình.

Khi bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ, Công ty cổ phần IDICS thực hiện xuất hóa đơn GTGT theo hướng dẫn tại điểm 1 mục IV phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 về thuế GTGT và điểm 1 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 về hóa đơn theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để các đơn vị được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST-BTC;
- Cục thuế TP Hà Nội;
- Vụ PC, KK;
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 901/TCT-CS ngày 20/03/2013 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.255

DMCA.com Protection Status
IP: 34.228.52.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!