Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3031/TCT-KK về việc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp giải thể do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3031/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 11/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------

Số: 3031/TCT-KK
V/v hoàn thuế GTGT đối với doanh nghiệp giải thể

Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế

Trả lời công văn số 1861CT/KK&KTT ngày 27/5/2008 của Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với đơn vị giải thể, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005, thì:

- Điều 154 quy định: “Công ty trách nhiệm hữu hạn có thể được chuyển đổi thành công ty cổ phần hoặc ngược lại… Sau khi đăng ký kinh doanh, công ty được chuyển đổi chấm dứt tồn tại; công ty chuyển đổi được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty được chuyển đổi”.

- Khoản 1 (b) Điều 157 quy định doanh nghiệp bị giải thể trong các trường hợp sau đây: “Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân; của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần”.

- Điều 158 quy định: “… Sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể doanh nghiệp, phần còn lại thuộc về chủ doanh nghiệp tư nhân, các thành viên, cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty”.

Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT; Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế;

Căn cứ các quy định nêu trên và theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế tại công văn số 1861CT/KK&KTT nêu trên, trường hợp Công ty TNHH một thành viên Đại Phát nếu có đủ hồ sơ đề nghị hoàn thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết khi giải thể theo đúng hướng dẫn tại Điểm 9, Mục 1, Phần G Thông tư số 60/2007/TT-BTC nêu trên (trong đó văn bản đề nghị hoàn thuế của Công ty đóng dấu của chủ sở hữu là Công ty cổ phần sơn Đại Phát do đã nộp con dấu cho cơ quan Công an theo quy định sau khi giải thể) và đảm bảo các quy định của Luật doanh nghiệp năm 2005 nêu trên thì được xem xét giải quyết hoàn thuế và Công ty cổ phần sơn Đại Phát được thụ hưởng số tiền hoàn thuế (nếu có) của Công ty TNHH một thành viên Đại Phát.

Trường hợp Công ty TNHH một thành viên Đại Phát thực hiện thủ tục giải thể không đúng quy định tại Luật doanh nghiệp năm 2005 thì số thuế GTGT chưa được khấu trừ hết của Công ty được hạch toán vào chi phí để xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp của chủ sở hữu là Công ty cổ phần sơn Đại Phát.

Để xử lý hoàn thuế trong trường hợp này, Cục Thuế phải căn cứ vào kết quả thanh lý tài sản, công nợ, trong đó có công nợ về thuế đã được xử lý khi thực hiện giải thể; trường hợp tài sản của Công ty TNHH một thành viên Đại Phát có liên quan đến thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết thì phải kiểm tra tình hình xử lý để xem xét trước khi hoàn thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các ban: PC, CS, TTTĐ;
- Lưu: VT, KK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3031/TCT-KK về việc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp giải thể do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.866

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.188.251