Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2450/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 26/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2450/TCT-DNNN
V/v: Ưu đãi thuế TNDN đối với DN thực hiện cổ phần hóa

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2005

Kính gửi : Sở tài chính tỉnh Cà Mau


Trả lời công văn số 286 /BC-STC ngày 30/6/2005 của Sở Tài chính Cà Mau về việc miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp khi chuyển đổi công ty nhà nước sang Công ty cổ phần; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Theo quy định tại Điểm 1.1, Mục VII, Thông tư số 126/2004/TT-BTC ngày 24/12/2004 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần và Điều 36 Nghị định số 187/2004/NĐ-CP thì: “Doanh nghiệp sau khi cổ phần hóa được hưởng ưu đãi như đối với doanh nghiệp thành lập mới theo quy định của pháp luật về khuyến khích đầu tư mà không cần phải làm thủ tục cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư”.
Theo quy định tại Mục I, phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì: điều kiện các dự án đầu tư được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) như sau:
1- Đầu tư vào nghành nghề, lĩnh vực quy định tại danh Mục A phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNND.
2- Đầu tư vào nghành nghề, lĩnh vực mà pháp luật không cấm và có sử dụng lao động bình quân trong năm ít nhất là:
- Ở đô thị loại 1 và loại 2 là 100 người;
- Ở địa bàn khuyến khích đầu tư quy định tại danh Mục B hoặc danh Mục C ban hành kèm theo Nghị định số 164/2003/NĐ-CP nêu trên là: 20 người.
3- Địa bàn khuyến khích đầu tư được hưởng ưu đãi thuế TNDN bao gồm:
- Địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn quy định tại danh Mục B phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 164/2003/NĐ-CP nêu trên.
- Địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại danh Mục C phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 164/2003/NĐ-CP nêu trên.
Căn cứ các quy định nêu trên, nếu Công ty cổ phần sách thiết bị Cà Mau đáp ứng được 1 trong 3 điều kiện nêu trên thì Công ty được hưởng ưu đãi về thuế TNDN khi thực hiện cổ phần hóa.
Tổng cục Thuế trả lời để Sở Tài chính tỉnh Cà Mau biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./


Nơi nhận:

- Như trên
- Cục Thuế tỉnh Cà Mau.
- CT cổ phần Sách thiết bị Cà Mau
- Lưu: VT, DNNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2450/TCT-DNNN ngày 26/07/2005 về việc miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp khi chuyển đổi công ty nhà nước sang Công ty cổ phần do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.593

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.31.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!