Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1816TC/TCT về thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng cho dự án cải tạo Công ty Gang thép Thái Nguyên do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 1816TC/TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 06/03/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1816 TC/TCT
V/v thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng cho dự án cải tạo Công ty gang thép Thái Nguyên

Hà Nội, ngày 6 tháng 03 năm 2001

 

Kính gửi:

- Tổng cục Hải quan
- Công ty gang thép Thái nguyên

Trả lời công văn số 112/T-GT9 ngày 03/02/2001 của Công ty gang thép Thái nguyên về việc xin miễn thuế nhập khẩu, thuế GTGT công trình cải tạo mở rộng sản xuất Công ty gang thép Thái nguyên; Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1- Đối với các lô hàng nhập khẩu thuộc nguồn viện trợ không hoàn lại và hàng là quà tặng:

Căn cứ Điều 12, 13 Nghị định số 54/CP ngày 28/08/1993, Nghị định số 94/1998/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; điểm 1 mục I Thông tư số 172/1998/TT/BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành các Nghị định trên;

Căn cứ Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng; điểm 20 mục II phần A Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định trên; thì:

Trường hợp số thiết bị, vật tư, dụng cụ của Công ty gang thép Thái nguyên nhập khẩu bằng nguồn viện trợ không hoàn lại (kể cả 02 thiết bị: máy thiêu kết 27m2 và máy đúc gang của Công ty gang thép Thái nguyên được Công ty gang thép Hàm Đan gửi tặng) được miễn thuế nhập khẩu và không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng. Không phải nộp chênh lệch giá (nếu có).

Đề nghị Công ty gang thép Thái nguyên xuất trình hồ sơ có liên quan đến các lô hàng trên, làm việc với Bộ Tài chính (Vụ Tài chính đối ngoại) để được cấp Giấy xác nhận hàng viện trợ. Trên cơ sở đó, cơ quan Hải quan giải quyết theo chế độ nhận hàng viện trợ quy định.

2- Đối với các lô hàng nhập khẩu thuộc nguồn vốn vay không lãi của Chính phủ Trung Quốc và vay tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước:

2.1- Căn cứ Quyết định số 860/QĐ-TTg ngày 09/09/2000 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt báo cáo nghiên cứu kinh tế dự án đầu tư cải tạo và mở rộng sản xuất Công ty gang thép Thái nguyên; thì toàn bộ thiết bị, vật tư, dụng cụ do Công ty gang thép Thái nguyên nhập khẩu để thực hiện dự án cải tạo và mở rộng sản xuất của Công ty được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại điểm 1.9 Điều 1 Quyết định 860/QĐ-TTg đã nêu trên.

Công ty gang thép Thái nguyên có trách nhiệm đăng ký với cơ quan Hải quan Danh mục các thiết bị, vật tư, dụng cụ cần nhập khẩu để thực hiện dự án (trong đó phải ghi rõ tên của từng vật tư, thiết bị, dụng cụ; giá trị tương ứng) nhưng tổng giá trị của các lô hàng nhập khẩu không được vượt quá nguồn vốn vay tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước (299823 tỷ đồng) và nguồn vốn vay không lãi từ Chính phủ Trung Quốc (214329 tỷ đồng). Công ty gang thép Thái nguyên có trách nhiệm trước pháp luật về sự khai báo này. Trường hợp số vật tư, thiết bị, dụng cụ nhập khẩu trên không sử dụng vào dự án cải tạo và mở rộng sản xuất Công ty gang thép Thái nguyên thì sẽ bị xử lý truy thu thuế theo đúng quy định hiện hành.

Đề nghị Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan địa phương căn cứ vào hồ sơ cụ thể của từng lô hàng và Danh mục mà Công ty gang thép Thái nguyên đã đăng ký để làm thủ tục miễn thuế nhập khẩu đồng thời gửi báo cáo về Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính.

2.2- Căn cứ Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT; điểm 4 mục II phần A Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP; thì: Doanh nghiệp nhập khẩu thiết bị, máy móc chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ và vật tư xây dựng thuộc loại trong nước không sản xuất được, cần nhập khẩu để tạo tài sản cố định cho doanh nghiệp đáp ứng hồ sơ như quy định tại điểm 4 mục II, phần A Thông tư 122/2000/TT-BTC nêu trên thì không thuộc diện chịu thuế GTGT. Danh mục máy móc, thiết bị và vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định.

Vì vậy Bộ Tài chính đề nghị Công ty gang thép Thái nguyên căn cứ vào Danh mục thiết bị, máy móc trong nước đã sản xuất được (ban hành kèm theo Quyết định số 214/1999/QĐ-BKH ngày 26/4/1999 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) và Danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được (ban hành kèm theo Quyết định số 462/2000/QĐ-BKH ngày 15/09/2000 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) làm việc trực tiếp với cơ quan Hải quan xác định những thiết bị, máy móc và vật tư xây dựng của Công ty nhập khẩu trong nước đã sản xuất được hay chưa để không thu hoặc thu thuế giá trị gia tăng theo quy định. Đối với những thiết bị, máy móc và vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được, đề nghị cơ quan Hải quan không phải ra quyết định không thu thuế giá trị gia tăng mà chỉ căn cứ vào thủ tục hồ sơ của lô hàng nhập khẩu và xác định hàng không chịu thuế giá trị gia tăng ghi ngay trên Tờ khai hàng hóa nhập khẩu.

Trường hợp Công ty có vướng mắc khi xác định các thiết bị, máy móc và vật tư xây dựng nhập khẩu để thực hiện dự án theo hai Danh mục trên thì đề nghị Công ty làm việc trực tiếp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để được xác định cụ thể.

2.3- Đối với số vật tư nhập khẩu nếu phát sinh chênh lệch giá đề nghị thực hiện theo quy định.

Bộ Tài chính trả lời để Công ty gang thép Thái nguyên được biết và làm việc cụ thể với các cơ quan có liên quan để được xem xét, giải quyết./.

 

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1816TC/TCT ngày 06/03/2001 về thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng cho dự án cải tạo Công ty Gang thép Thái Nguyên do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.699

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 52.205.167.104