Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1561/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc tiền lương đối với lao động trong doanh nghiệp FDI

Số hiệu: 1561/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 12/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG
 THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1561/LĐTBXH-TL
V/v: tiền lương đối với lao động trong doanh nghiệp FDI

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2006 

 

Kính gửi: Sở Lao Động – Thương Binh và Xã Hội Tỉnh Phú Thọ

Trả lời công văn số 379/LĐTBXH-VL ngày 5/5/2006 của quý Sở về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 2, Điều 2 Nghị định số 03/2006/NĐ-CP ngày 06/01/2006 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với lao động Việt Nam làm việc cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thì mức tiền lương thấp nhất trả cho lao động đã qua học nghề (kể cả lao động doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định. Lao động đã qua học nghề nêu trên được hiểu và xếp lương như sau:

- Lao động đã qua học nghề thực hiện theo công văn số 120/LĐTBXH-TL ngày 11 tháng 01 năm 2006 và số 190/LĐTBXH-TL ngày 17 tháng 01 năm 2006 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Hình thức đào tạo ngắn hạn tại doanh nghiệp quy định tại điều 18 Nghị định số 02/2001/NĐ-CP ngày 9 tháng 01 năm 2001 của Chính phủ.

- Những người lao động được tuyển dụng trước ngày 01 tháng 02 năm 2006 đã qua học nghề đang hưởng mức lương thấp hơn mức lương đối với lao động đã qua học nghề quy định tại Nghị định số 03/2006/NĐ-CP nêu trên thì phải thỏa thuận để điều chỉnh lại cao hơn ít nhất là 7% so với mức lương tối thiểu.

Đối với các mức lương được thỏa thuận trong hợp đồng lao động hoặc trong thang lương, bảng lương do doanh nghiệp xây dựng theo quy định tại Điều 57 của Bộ luật Lao động và Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ thì mức điều chỉnh cụ thể do người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận nhưng phải phù hợp với mặt bằng tiền công trên thị trường và giá cả sinh hoạt.

- Đối với người lao động đã qua học nghề nhưng làm việc không đúng với nghề được đào tạo thì sau thời gian đào tạo lại mà người lao động đáp ứng được yêu cầu của công việc thì cũng phải điều chỉnh lại mức lương cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để Sở được biết và hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước./.
 

 
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, Vụ TL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNG 
Phạm Minh Huân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1561/LĐTBXH-TL ngày 12/05/2006 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc tiền lương đối với lao động trong doanh nghiệp FDI

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.757

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.132.225
server251