Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1318 TC/TCT năm 2002 thực hiện kê khai nộp thuế giá trị gia tăng và sử dụng hóa đơn chứng từ do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 1318TC/TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 07/02/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1318 TC/TCT
V/v: thực hiện kê khai nộp thuế GTGT và sử dụng hóa đơn chứng từ

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2002

 

Kính gửi: Công ty TNHH Metro Cash & Carry

Trả lời Công văn (không số) ngày 7/11/2001 của Công ty TNHH Metro Cash & Carry (MCC) kiến nghị về một số vấn đề liên quan tới hạch toán và kê khai nộp thuế GTGT, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. về việc hạch toán và kê khai nộp thuế GTGT:

Căn cứ quy định tại Mục II, Phần C Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính và xét đặc thù tổ chức hoạt động kinh doanh của Công ty MCC, Bộ Tài chính chấp thuận áp dụng phương thức thu thuế GTGT đối với Công ty MCC cụ thể như sau:

Hàng tháng Công ty hạch toán, kê khai thuế GTGT toàn Công ty (theo mẫu quy định tại Thông tư số 122/2000/TT-BTC , kèm theo Bản kê doanh thu bán hàng hóa của toàn Công ty và của từng Trung tâm) và gửi cho Cục thuế TP Hồ Chí Minh (nơi đóng trụ sở văn phòng chính của MCC). Trường hợp thuế GTGT đầu ra nhỏ hơn thuế GTGT đầu vào (số thuế phải nộp âm) luỹ kế 3 tháng thì Cục thuế TP Hồ Chí Minh thực hiện hoàn thuế cho Công ty. Trường hợp thuế GTGT đầu ra lớn hơn thuế đầu vào sau khi trừ số thuế âm của tháng trước (số thuế phải nộp dương) thì Công ty phân bổ thuế GTGT phải nộp cho các Trung tâm theo doanh số bán hàng hóa của từng Trung tâm và thực hiện kê khai, nộp thay các Trung tâm.

Công ty phải lập Tờ khai thuế GTGT nộp thay các Trung tâm (theo mẫu đính kèm công văn này) và gửi cho Cục thuế địa phương nơi đặt Trung tâm bán hàng theo đúng thời gian quy định.

Số thuế Công ty nộp thay các Trung tâm được nộp vào tài khoản thu ngân sách tại địa phương nơi đặt các Trung tâm bán hàng (số tài khoản cụ thể thực hiện theo thông báo của Cục thuế).

Hàng năm Công ty thực hiện quyết toán thuế GTGT đối với Cục thuế TP Hồ Chí Minh.

2. Về hóa đơn bán hàng và lưu trữ hóa đơn, chứng từ:

- Hóa đơn bán hàng: Công ty thực hiện đăng ký mẫu hóa đơn tự in từ máy tính tiền và hóa đơn GTGT tự in để sử dụng cho khách hàng có yêu cầu sử dụng hóa đơn GTGT với Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) theo đúng quy định. Đối với liên hóa đơn “lưu nội bộ” Công ty được lưu trong máy tính tiền với điều kiện Công ty phải đảm bảo lưu trữ theo đúng thời gian quy định và in lại được bất kỳ hóa đơn nào khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu. Cuối mỗi ngày Công ty phải lập Bảng kê chi tiết các hóa đơn bán hàng trong ngày và phát hành 1 hóa đơn GTGT ghi tổng số doanh thu, thuế GTGT của hàng bán trong ngày để làm căn cứ kê khai thuế GTGT.

- Hóa đơn mua hàng và các chứng từ kế toán khác: Công ty phải lưu trữ bản gốc theo đúng quy định của chế độ lưu giữ hóa đơn, chứng từ.

3. Về các chứng từ liên quan đến vận chuyển hàng hóa, hàng bán bị trả lại và giảm giá hàng bán.

- Chứng từ vận chuyển hàng: văn phòng chính của Công ty phải gửi Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ do Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) phát hành đến các đơn vị bán hàng để làm chứng từ vận chuyển và giao hàng cho các trung tâm. Các đơn vị bán hàng gửi hóa đơn bán hàng trực tiếp đến văn phòng chính của Công ty để hạch toán.

- Hàng mua bị trả lại: văn phòng chính của Công ty phải phát hành hóa đơn, trên hóa đơn ghi rõ lý do trả lại hàng theo quy định tại điểm 5.8, Mục III, Phần B Thông tư 122/2000/TT-BTC.

- Hàng giảm giá: nơi phát hành hóa đơn bán hàng thực hiện ghi giá bán trên hóa đơn theo giá đã được giảm giá. Trường hợp áp dụng hình thức giảm giá căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hóa thực tế mua đạt mức nhất định thì số tiền giảm giá của hàng đã bán được tính điều chỉnh trên hóa đơn bán hàng lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau theo quy định tại điểm 5.6 Mục III, Phần B Thông tư 122/2000/TT-BTC.

Bộ Tài chính thông báo để Công ty MCC biết và thực hiện kê khai nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn tại công văn này. Đề nghị Công ty liên hệ với Cục thuế TP Hồ Chí Minh để được hướng dẫn cụ thể.

 

 

TL.BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
 KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Mẫu kê khai nộp thuế GTGT thay trung tâm

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------

TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Tháng......Năm 200...

Kính gửi: Cục thuế tỉnh, Thành phố................

Mã số:

 

- Tên Công ty:................................................

- Địa chỉ:........................................................

Xin kê khai, nộp thuế GTGT cho đơn vị phụ thuộc là:

Mã số:

 

- Tên đơn vị phụ thuộc:.................................

- Địa chỉ:.......................................................

Với doanh số và số tiền thuế GTGT phải nộp là:

+ Tổng doanh số bán hàng trong tháng:.....................................

+ Doanh số chịu thuế GTGT:....................................

+ Số tiền thuế GTGT phải nộp:..................................

+ Số tiền thuế GTGT phải nộp (ghi bằng chữ):...........................

Công ty chúng tôi đã thực hiện nộp số thuế GTGT trên đây vào tài khoản số.................... tại Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố................bằng chứng từ...................số.........ngày...... tháng......năm 200...

Công ty chúng tôi xin cam đoan về doanh số và số thuế GTGT đã nộp trên đây là đúng, nếu sai chúng tôi xin chịu trách nhiệm xử lý theo pháp luật.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Trung tâm....................

Ngày       tháng         năm 200...

TM.công ty

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1318 TC/TCT năm 2002 thực hiện kê khai nộp thuế giá trị gia tăng và sử dụng hóa đơn chứng từ do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.830
DMCA.com Protection Status

IP: 54.172.221.7