Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1232/BKHCN-TĐC về việc thực hiện ghi tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa trên nhãn hàng hóa do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

Số hiệu: 1232/BKHCN-TĐC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Trần Quốc Thắng
Ngày ban hành: 22/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1232/BKHCN-TĐC
V/v: Thực hiện ghi tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa trên nhãn hàng hóa

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2007 

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 2070/VPCP-KG ngày 18 tháng 4 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn thực hiện ghi tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa, Bộ Khoa học và Công nghệ xin báo cáo Thủ tướng Chính phủ như sau:

1. Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 09/2007/TT-BKHCN ngày 06 tháng 4 năm 2007 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về nhãn hàng hóa. Tại điểm 3, mục II của Thông tư đã hướng dẫn chi tiết và ví dụ cụ thể về cách ghi tên và địa chỉ cơ sở sản xuất; ghi thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa để các doanh nghiệp thực hiện quy định tại khoản 1 Điều 14 của Nghị định số 89/2006/NĐ-CP. Nội dung của Nghị định và Thông tư về vấn đề này hoàn toàn tuân thủ đúng theo Quy định về ghi nhãn thực phẩm tại Điều 35 của Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm số 12/2003/PL-UBTVQH11 ngày 26 tháng 7 năm 2003.

2. Nghị định số 89/2006/NĐ-CP của Chính phủ không điều chỉnh đối với các hoạt động chuyển giao công nghệ, sở hữu trí tuệ và hoàn toàn không hạn chế việc ghi thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa để quảng bá nhằm phát triển sản xuất của doanh nghiệp và cung cấp thông tin cho người tiêu dùng. Vấn đề đã được hướng dẫn tại điểm 3, mục II của Thông tư số 09/2007/TT-BKHCN là “Nếu cơ sở sản xuất hàng hóa là thành viên trong một tổ chức như Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn, Hiệp hội và các tổ chức khác thì có quyền ghi tên hoặc tên và địa chỉ, nhãn hiệu hàng hóa, thương hiệu và các nội dung khác của tổ chức đó trên nhãn khi được tổ chức, cá nhân này cho phép, nhưng vẫn phải ghi địa chỉ nơi sản xuất hàng hóa”.

3. Trong thời gian qua đại bộ phận các doanh nghiệp đã thực hiện đúng quy định về ghi tên và địa chỉ của cơ sở sản xuất trên nhãn hàng hóa theo Điều 14 của Nghị định số 89/2006/NĐ-CP. Một số doanh nghiệp, Công ty đã xây dựng phương án để thực hiện nội dung này của Nghị định số 89/2006/NĐ-CP về nhãn hàng hóa như:

- Công ty cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk) sau khi làm việc và báo cáo Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng ngày 30 tháng 11 năm 2006 tại Văn phòng Chính phủ đã có phương án ghi tên, địa chỉ tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa trên nhãn hàng hóa phù hợp với quy định của Nghị định số 89/2006/NĐ-CP (công văn của Vinamilk số 548/CV-CTS.TTNCPT/07 ngày 28 tháng 2 năm 2007).

- Các Công ty sản xuất mỹ phẩm, thực phẩm, đồ uống… như: Công ty Unilever Việt Nam (công văn số 101/06/UVN/PL ngày 20 tháng 11 năm 2006), Công ty F&N Việt Nam (công văn ngày 04 tháng 12 năm 2006), Công ty Coca-Cola Việt Nam (công văn ngày 26 tháng 3 năm 2007); Các Công ty sản xuất thuốc lá như: Công ty Philip Morris Việt Nam S.A (công văn ngày 06 tháng 4 năm 2007), Công ty JTI Việt Nam (công văn ngày 16 tháng 01 năm 2007) cũng đã thiết kế mẫu các nhãn hàng hóa theo quy định và cam kết thực hiện theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam về nhãn hàng hóa.

4. Yêu cầu hướng dẫn thực hiện việc ghi tên, địa chỉ tổ chức cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa theo Điều 14 của Nghị định số 89/2006/NĐ-CP của một số doanh nghiệp đều gửi trước khi Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 09/2007/TT-BKHCN. Căn cứ vào hướng dẫn về cách ghi tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa trong Thông tư như nêu ở điểm 2 của công văn này các doanh nghiệp có thể thực hiện việc ghi nhãn cho sản phẩm hàng hóa của mình. Từ sau khi ban hành Thông tư số 09/2007/TT-BKHCN Bộ Khoa học và Công nghệ chưa nhận được thêm ý kiến nào của doanh nghiệp hỏi về việc “ghi tên, địa chỉ tổ chức cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa” vì vậy chưa cần thiết phải có thêm văn bản hướng dẫn về vấn đề này.

Bộ Khoa học và Công nghệ kính báo cáo Văn phòng Chính phủ để tổng hợp và trình Thủ tướng.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP;
- Các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- BTCN, các PCN;
- Website Chính phủ, Ban XDPL;
- Các Vụ KG, CN, NN, VX, Vụ I, Vụ II, QHQT, NC, TH, TTBC;
- Cục Kiểm tra văn bản Quy phạm pháp luật Bộ Tư pháp;
- Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ QLNTD;
- TCT Thuốc lá Việt Nam (để thực hiện);
- CTCP sữa Việt Nam – Vinamilk (để thực hiện)
- TCT Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội (để thực hiện);
- TCT Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn (để thực hiện);
- Vụ PC Bộ KHCN;
- Lưu: VT, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Thắng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1232/BKHCN-TĐC về việc thực hiện ghi tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa trên nhãn hàng hóa do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.052

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.102.38