Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 931 TCT/ĐTNN ngày 31/03/2004 của Tổng cục thuế về việc hoàn thuế TNDN do tái đầu tư trước 01/01/2004

Số hiệu: 931TCT/ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 31/03/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 931 TCT/ĐTNN
V/v hoàn thuế TNDN do tái đầu tư trước 01/01/2004

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2004

 

Kính gửi: Công ty TNHH phụ tùng xe máy, ô tô MACHINO

Trả lời văn thư đề ngày 12 tháng 3 năm 2004 của Công ty TNHH phụ tùng xe máy, ô tô MACHINO (Công ty MACHINO) về việc hoàn thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) do tái đầu tư đối với các Khoản thu nhập đã tái đầu tư trước ngày 01 tháng 01 năm 2004, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 09/2003/QH11 ngày 17 tháng 6 năm 2003; Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ và Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính thì từ ngày 01 tháng 01 năm 2004 bãi bỏ việc hoàn thuế TNDN đối với thu nhập tái đầu tư tại Việt Nam.

Trường hợp Công ty MACHINO đã dùng lợi nhuận và các Khoản thu nhập hợp pháp khác từ hoạt động đầu tư ở Việt Nam của các năm trước năm 2004 để tái đầu tư tại Việt Nam, nếu đáp ứng đủ các Điều kiện theo quy định tại Điều 51 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 của Chính phủ và giấy phép đầu tư (hoặc giấy phép Điều chỉnh hoặc văn bản chấp thuận) do cơ quan cấp giấy phép đầu tư cấp cho phép dùng lợi nhuận tái đầu tư ban hành trước ngày 1 tháng 1 năm 2004, thì Công ty sẽ được xem xét hoàn thuế TNDN tái đầu tư theo hướng dẫn tại Điểm 6, Mục I, Phần thứ hai Thông tư số 13/2001/TT-BTC ngày 08 tháng 3 năm 2001 của Bộ Tài chính.

Đề nghị Công ty hoàn tất thủ tục, hồ sơ hoàn thuế theo hướng dẫn tại Thông tư số 13/2001/TT-BTC nêu trên và xuất trình với Cục thuế thành phố Hà Nội để được xem xét hoàn thuế theo quy định.

Tổng cục thuế trả lời để Công ty MACHINO biết và thực hiện.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 931 TCT/ĐTNN ngày 31/03/2004 của Tổng cục thuế về việc hoàn thuế TNDN do tái đầu tư trước 01/01/2004

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.944
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.92.235