Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 710/TCHQ-KTTT về việc miễn thuế nhập khẩu và không thu thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 710/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 01/03/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 710/TCHQ-KTTT
V/v: miễn thuế nhập khẩu và không thu thuế giá trị gia tăng

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2005

 

Kính gửi:

Công ty xuất nhập khẩu dệt may
(57B Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

 

Trả lời Công văn số 55/KDTH ngày 30/01/2005 của Công ty xuất nhập khẩu dệt may về việc xét miễn thuế đối với hàng nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 27 Nghị định 51/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ quy định chi tiết hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10;

Căn cứ Điểm 4 Mục II Phần A Thông tư 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng;

Căn cứ Điểm 3 Điều 3 Quyết định số 23/QĐ-UB ngày 27/01/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên chứng nhận ưu đãi đầu tư cho Công ty cổ phần bê tông và xây dựng Thái Nguyên;

Mặt hàng xe bơm bê tông nhãn hiệu DAEWOO model DCP32-II sản xuất tại Hàn Quốc năm 2004, số lượng 01 chiếc, do Công ty xuất nhập khẩu dệt may nhập khẩu để cung cấp cho Công ty cổ phần bê tông và xây dựng Thái Nguyên theo hợp đồng cung cấp máy móc thiết bị, thuộc đối tượng được miễn thuế nhập khẩu và không thu thuế giá trị gia tăng.

Thủ tục miễn thuế nhập khẩu đối với mặt hàng nêu trên được thực hiện theo quy định tại Điểm 2.2 Mục I Phần C Thông tư 98/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc miễn thuế, giảm thuế cho các đối tượng hưởng ưu đãi ưu đãi đầu tư theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty xuất nhập khẩu dệt may biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- LĐTC;
- Lưu VP, KTTT(2)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 710/TCHQ-KTTT về việc miễn thuế nhập khẩu và không thu thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.963
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.38.35