Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1194TCHQ-KTTT về việc không thu thuế giá trị gia tăng lô hàng 1000 máy thu thanh do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1194TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 31/03/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 1194TCHQ-KTTT
V/v: không thu thuế GTGT lô hàng 1000 máy thu thanh

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2005

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan thành phố Hải Phòng
- Đài tiếng nói Việt Nam
(58 Quán sứ, Tp. Hà Nội)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 90/TNVN ngày 21/02/2005 của Đài tiếng nói Việt Nam về việc xin miễn thuế đối với 1000 máy thu thanh nhập khẩu tại tờ khai nhập khẩu số 50/N/CQ/PMD ngày 26/01/2005 là hàng của Hãng TECSUN tại Hồng Kông tặng đồng bào vùng sâu, vùng xa (thông qua Đài tiếng nói Việt Nam). Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Lô 1.000 máy thu thanh do Đài tiếng nói Việt Nam nhập khẩu tại tờ khai nhập khẩu số 50/N/CQ/PMD ngày 26/01/2005 là hàng viện trợ của Hãng TECSUN tại Hồng Kông tặng đồng bào vùng sâu, vùng xa (thông qua Đài Tiếng nói Việt Nam) không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) quy định tại Điểm 20, Mục II, Phần A Thông tư 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hải Phòng, Đài Tiếng nói Việt Nam biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lãnh đạo TC
- Lưu VP, Vụ KTTT (5b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1194TCHQ-KTTT về việc không thu thuế giá trị gia tăng lô hàng 1000 máy thu thanh do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.853
DMCA.com Protection Status

IP: 3.90.56.90