Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 6652/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 11/11/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6652/TCHQ-TXNK
V/v chính sách thuế của dự án "Trung tâm Lotte Hà Nội"

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi:

- Vụ Chính sách thuế - Bộ Tài chính;
- Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính;
- Cục Hải quan thành phố Hà Nội.

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ tại cuộc họp ngày 31/10/2013 về việc giải quyết vướng mắc về chính sách thuế của dự án "Trung tâm Lotte Hà Nội", Tổng cục Hải quan có ý kiến trao đổi với các đơn vị như sau:

1. Ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ tại cuộc họp ngày 31/10/2013:

(i) Về chính sách thuế nhập khẩu hàng hóa tạo tài sản cố định của dự án:

- Tổng cục Hải quan kiểm tra, rà soát thời điểm cấp Giấy phép đầu tư lần đầu, các lần sửa đổi bổ sung; mức độ ưu đãi cần phải cân nhắc và xem xét kỹ chính sách thuế liên quan khi chuyển đổi và đăng ký lại doanh nghiệp.

- Rà soát lại chính sách thuế ở thời điểm điều chỉnh tăng vốn của dự án. Nếu tăng vốn sau thời điểm Nghị định 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ, thì không được ưu đãi về thuế đối với phần mở rộng. Tổng cục Hải quan có văn bản hướng dẫn doanh nghiệp và Cục Hải quan Hà Nội thực hiện đúng quy định.

(ii) Về thuế giá trị gia tăng:

- Chỉ đạo Cục Hải quan Hà Nội thực hiện đúng quy định của pháp luật về ưu đãi đầu tư, thực hiện thanh tra các nhà thầu phụ. Nếu đủ điều kiện ưu đãi thì chỉ thực hiện ưu đãi về thuế nhập khẩu không thực hiện ưu đãi về thuế GTGT (hiện nay Cục Hải quan các địa phương đều không thu thuế GTGT đối với máy móc, thiết bị tạo TSCĐ của dự án này).

- Việc giải quyết vướng mắc cho doanh nghiệp phải đảm bảo hợp tình, hợp lý và đúng quy định của pháp luật, chú ý gửi cả cơ quan thuế nội địa để thu thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung và chống chuyển giá.

2. Triển khai ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Tổng cục Hải quan đã thực hiện:

(i) Rà soát thời điểm cấp Giấy phép đầu tư và các lần sửa đổi, thời điểm tăng vốn, và thời điểm thay đổi chính sách từ Nghị định 24/2000/NĐ-CP, Nghị định 149/2005/NĐ-CP, Nghị định 101/2006/NĐ-CP, Nghị định 87/2010/NĐ-CP; theo đó:

- Thời điểm cấp Giấp phép đầu tư lần đầu ngày 27/1/2005, chính sách thuế theo Nghị định 24/2000/NĐ-CP. Theo đó, dự án được miễn thuế theo Điều 57, Điều 58 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP; gồm: thiết bị, máy móc; phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ…

- Thời điểm đăng ký lại Giấy chứng nhận đầu tư ngày 08/7/2009, điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư lần 1 ngày 09/11/2009 và lần 2 ngày 18/8/2010, tại thời điểm này chính sách thuế thực hiện theo Nghị định 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ.

Theo đó, dự án được tăng vốn từ 114.000.000 USD (thời điểm đăng ký lại Giấy chứng nhận đầu tư) lên 400.000.000 USD (thời điểm điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư lần 2); nếu việc tăng vốn đầu tư để mở rộng quy mô dự án, thì phần vốn đầu tư tăng thêm cũng được hưởng ưu đãi thuế như phần vốn đầu tư ban đầu quy định tại Giấy phép đầu tư số 2450/GP ngày 27/1/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tổng cục Hải quan đã dự thảo công văn trả lời về nội dung này (đính kèm) đề nghị các đơn vị có ý kiến tham gia.

(ii) Riêng nội dung về thuế GTGT, Tổng cục Hải quan (Thanh tra) đang rà soát và sẽ có văn bản hướng dẫn riêng.

Ý kiến tham gia xin nhận lại trong ngày 14/11/2013.

Trân trọng!

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, Thanh tra TC; Cục GSQL (để t/g ý kiến);
- Lưu: VT, TXNK (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6652/TCHQ-TXNK ngày 11/11/2013 chính sách thuế của dự án "Trung tâm Lotte Hà Nội" do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.165

DMCA.com Protection Status
IP: 3.92.91.54
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!