Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4469/TCHQ-GSQL ngày 20/09/2004 của Tổng cục Hải quan về việc DN FDI mua sản phẩm đính kèm sản phẩm khác XK

Số hiệu: 4469/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 20/09/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4469/TCHQ-GSQL
V/v DN FDI mua sản phẩm đính kèm sản phẩm khác XK

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2004

 

Kính gửi: Cục Hải quan Bình Dương

 

Trả lời công văn số 616/CV-HQBD ngày 30/8/2004 của Cục Hải quan Bình Dương về việc thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ sản phẩm hoàn chỉnh để đính kèm sản phẩm xuất khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm 2 Mục I Quyết định số 153/2002/QĐ-BTC ngày 17/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ thì sản phẩm hoàn chỉnh mà Công ty TNHH Khánh Phát mua của doanh nghiệp đầu tư nước ngoài khác tại Việt Nam để xuất khẩu không thuộc đối tượng Điều chỉnh tại Quyết định số 153/2002/QĐ-BTC nói trên. Đề nghị Cục Hải quan Bình Dương hướng dẫn Công ty thực hiện theo quy định tại phần II Thông tư số 22/2000/TT-BTM ngày 15/12/2000 của Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2000/NĐ- CP của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam về xuất nhập khẩu và các hoạt động thương mại khác của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và Thông tư số 26/2001/TT-BTM 04/12/2001 của Bộ Thương mại sửa đổi, bổ sung một số Điểm của Thông tư số 22/2000/TT-BTM 15/12/2000 của Bộ Thương mại, thủ tục hải quan thực hiện theo các quy định hiện hành.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan Bình Dương biết để thực hiện./.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4469/TCHQ-GSQL ngày 20/09/2004 của Tổng cục Hải quan về việc DN FDI mua sản phẩm đính kèm sản phẩm khác XK

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.974

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.231.229.89