Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 40/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Văn Sơn
Ngày ban hành: 29/03/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 40/BXD-KTXD
V/v áp dụng định mức chi phí tư vấn giám sát thi công XD, lắp đặt TB. thuộc DA mở rộng Q.Lộ 1A theo hình thức hợp đồng BOT.

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2011

 

Kính gửi : Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh

Trả lời công văn số 135/TĐTT-KH ngày 11/3/2011 của Tập đoàn Trường Thịnh về việc áp dụng định mức chi phí tư vấn giám sát thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị thuộc dự án mở rộng Quốc lộ 1A đoạn từ thị xã Đông Hà đến thị xã Quảng Trị tỉnh Quảng Trị theo hình thức hợp đồng BOT trong nước, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình công bố kèm theo văn bản số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 và theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng chỉ là các mức chi phí để chủ đầu tư và các tổ chức tư vấn tham khảo, vận dụng trong quá trình lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Việc áp dụng mức chi phí nào cho phù hợp với điều kiện cụ thể của dự án, của công trình khi ký kết hợp đồng do chủ đầu tư và nhà thầu thương thảo thống nhất để áp dụng.

2. Trường hợp, đối với hình thức hợp đồng BOT của dự án mở rộng Quốc lộ 1A đoạn từ thị xã Đông Hà đến thị xã Quảng Trị tỉnh Quảng Trị, việc chậm tiến độ thực hiện dự án không do lỗi của nhà đầu tư (chủ đầu tư). Vì vậy, việc điều chỉnh chi phí giám sát đối với khối lượng công việc thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị chưa thực hiện (sau ngày hết hạn hợp đồng) như nêu tại công văn số 135/TĐTT-KH là có cơ sở, phù hợp điều kiện cụ thể của dự án.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh căn cứ hướng dẫn trên để điều chỉnh dự toán và gia hạn hợp đồng BOT với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đồng thời gia hạn hợp đồng và điều chỉnh giá hợp đồng với các đối tác của chủ đầu tư đang tham gia thực hiện dự án cho phù hợp với nội dung hợp đồng đã ký kết và điều kiện cụ thể của dự án (trong đó có nhà thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị).

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VP, KTXD (Nh5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần văn Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 40/BXD-KTXD ngày 29/03/2011 áp dụng định mức chi phí tư vấn giám sát thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị thuộc dự án mở rộng Quốc lộ 1A theo hình thức hợp đồng BOT do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.153

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.182.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!