Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 99/BXD-KTXD năm 2014 vướng mắc khi áp dụng Thông tư 17/2000/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 99/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 20/10/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 99 /BXD-KTXD
V/v vướng mc khi áp dng Thông số 17/2000/TT-BXD ngày 17/9/2000.

Hà Ni, ngày 20 tháng 10 năm 2014

 

Kính gửi: Chi nhánh công ty cổ phần thiết kế công nghiệp hóa chất

Bộ Xây dng nhn đưc văn bn s88/2014/CV-CNHCM ngày 17/9/2014 ca Chi nhánh công ty cổ phần thiết kế công nghip hóa cht đ nghgii đáp vưng mắc khi áp dụng Thông tư s 17/2000/TT-BXD ngày 17/9/2000. Sau khi nghiên cu, Bộ Xây dng có ý kiến như sau:

Quy định tại điểm 1.2.2 ca Thông tư s17/2000/TT-BXD ngày 29/12/2000 ca Bộ Xây dng hưng dn phân loi vt liu tính vào chi phí trc tiếp trong dự toán y lắp công trình xây dựng được hiu là:

- Trưng hợp 1: Đi vi kết cu thép gồm khung, giàn và các kết cấu khác gia công ti hin trưng xây lp, khi lắp đặt được coi là vật liệu và được tính toàn bvào chi phí trc tiếp ca dự toán xây lắp công trình.

- Trưng hp 2: Đi vi các kết cu thép (tính cho mt cu kin) đã gia công lắp ráp (ti xưởng sn xut) thành sản phẩm công nghip hoàn chỉnh thì được phân loi như sau:

+ Cấu kin có trọng lưng 15 tấn thì được coi là vt liu và được tính vào chi phí trực tiếp trong d toán xây lắp công trình.

+ Cấu kin có trng lưng > 15 tn thì được quy v kết cu thép trọng lưng bng 15 tn đ nh vào chi phí trc tiếp ca d toán xây lắp công trình. Giá trị chênh lch kết cấu thép có trng lưng > 15 tấn và kết cấu thép trọng lưng bng 15 tấn được coi tnh phẩm và tính vào sau giá trdtoán xây lắp trước thuế trong bng tổng hp dự toán xây lắp.

- Cấu kiện được hiu là các thanh thép rời chưa có s liên kết hoặc các đoạn thanh thép đã được liên kết vi nhau ti xưng thành mt sn phẩm hoàn chỉnh.

Như vy, đi với trưng hợp nêu ti văn bản s88/2014/CV-CNHCM ngày 17/9/2014 thì y theo bin pháp thi công đ phân loi cho phù hp.

Chi nhánh công ty c phần thiết kế công nghip hóa chất căn cứ bản vthiết kế, bin pháp thi công và hưng dn trên thc hin theo quy định./.

 

 

Nơi nhn:
- Như trên
- Lưu VT, Vụ KTXD (G).

TL. BỘ TRƯỞNG
V TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DNG
Phm Văn Khánh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 99/BXD-KTXD năm 2014 vướng mắc khi áp dụng Thông tư 17/2000/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.668

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.221.149