Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3965/VPCP-QHQT về cơ cấu lại vốn để mở rộng Dự án "Cạnh tranh nông nghiệp" do Ngân hàng Thế giới tài trợ của Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3965/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Vũ Đức Đam
Ngày ban hành: 04/06/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3965/VPCP-QHQT
V/v Cơ cấu lại vốn để mở rộng Dự án ACP do WB tài trợ.

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2012

 

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Ngoại giao;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 760/BNN-HTQT ngày 20 tháng 3 năm 2012) về việc giải trình cơ cấu lại vốn để mở rộng Dự án "Cạnh tranh nông nghiệp" (ACP) do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ, ý kiến đóng góp của các cơ quan: Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2739/BKHĐT ngày 19 tháng 4 năm 2012), Bộ Tài chính (công văn số 5912/BTC-QLN ngày 03 tháng 5 năm 2012), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 2676/NHNN-HTQT ngày 04 tháng 5 năm 2012), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về chủ trương việc bổ sung, cơ cấu lại vốn, mở rộng Dự án "Cạnh tranh nông nghiệp" (Dự án ACP) do WB tài trợ tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long như kiến nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiến hành các thủ tục để điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi Hiệp định cho Dự án, trình duyệt theo đúng quy định của Luật ký kết, gia nhập và thực hiện Điều ước quốc tế năm 2005.

3. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo sát sao và có biện pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân, bảo đảm trong năm 2012 dự án trên được đưa ra khỏi danh sách các dự án giải ngân chậm; ra quyết định sửa đổi, điều chỉnh dự án sau khi đã giải ngân được 50% vốn vay của WB.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ, các PTT (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP;
các Vụ: TH, KTN, KTTH; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). 29

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Vũ Đức Đam

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3965/VPCP-QHQT về cơ cấu lại vốn để mở rộng Dự án "Cạnh tranh nông nghiệp" do Ngân hàng Thế giới tài trợ của Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.735
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.41.66