Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1407/VPCP-QHQT về cơ cấu lại vốn để mở rộng Dự án Cạnh tranh nông nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1407/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Vũ Đức Đam
Ngày ban hành: 07/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1407/VPCP-QHQT
V/v Cơ cấu lại vốn để mở rộng Dự án Cạnh tranh nông nghiệp.

Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2012

 

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc cơ cấu lại vốn để mở rộng Dự án "Cạnh tranh nông nghiệp" do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ (công văn số 369/BNN-PTNT ngày 20 tháng 02 năm 2012), ý kiến đóng góp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 496/BKHĐT-KTĐN ngày 04 tháng 02 năm 2012), Bộ Tài chính (công văn số 989/BTC-QLN ngày 19 tháng 01 năm 2012), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 217/NHNN-HTQT ngày 12 tháng 01 năm 2012), Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan:

- Xem xét, đánh giá lại sự cần thiết và hiệu quả của việc mở rộng mô hình hoạt động của Dự án sang các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long;

- Trước mắt tập trung chỉ đạo, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, bảo đảm trong năm 2012 Dự án được đưa ra khỏi danh sách các dự án giải ngân chậm để cơ sở xem xét việc tái cơ cấu và mở rộng mô hình dự án.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ, các PTT (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN;
 các Vụ: TH, KTN, KTTH; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). 25

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Vũ Đức Đam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1407/VPCP-QHQT về cơ cấu lại vốn để mở rộng Dự án Cạnh tranh nông nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.092
DMCA.com Protection Status

IP: 54.235.55.253