Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 369/BNN-HTQT về cơ cấu lại vốn để mở rộng dự án Cạnh tranh Nông nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 369/BNN-HTQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Bùi Bá Bổng
Ngày ban hành: 20/02/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 369/BNN-HTQT
V/v Cơ cấu lại vốn để mở rộng dự án Cạnh tranh Nông nghiệp.

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Ngày 05/10/2011, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã nhận được công văn số 6979/VPCP-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc giao cho Bộ Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, xem xét tính khả thi đối với đề xuất mở rộng dự án Cạnh tranh Nông nghiệp (ACP) thêm 13 tỉnh tại Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Đoàn công tác Ngân hàng Thế giới đã tổ chức đánh giá định kỳ dự án ACP lần thứ 5 từ ngày 22/11/2011 đến ngày 2/12/2011 với mục tiêu chính là hoàn thành việc tái cơ cấu dự án đã được thống nhất từ tháng 3/2011 (Đợt đánh giá giữa kỳ) và điều chỉnh Hiệp định dự án. Đoàn đánh giá đã làm việc với các Bộ, ngành trung ương về việc cơ cấu lại vốn để điều chỉnh vùng dự án tại các tỉnh ĐBSCL cũng như rà soát khả năng hấp thu vốn của 08 tỉnh thực hiện dự án. Trên tinh thần đó, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có công văn số 3826/BNN-HTQT ngày 27/12/2011 gửi các Bộ, ngành về việc cơ cấu lại dự án ACP để mở rộng phạm vi thực hiện dự án tại các tỉnh ĐBSCL (Đề cương chi tiết đính kèm) và đã nhận được ý kiến góp ý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại công văn số 217/NHNN-HTQT ngày 12/01/2012, của Bộ Tài chính tại công văn số 989/BTC-QLN ngày 19/1/2012 và của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 496/BKHĐT-KTĐN ngày 04/02/2012. Bộ Nông nghiệp và PTNT xin tóm tắt ý kiến đóng góp của Bộ, ngành như sau:

1. Về chủ trương tái cơ cấu nguồn vốn để mở rộng phạm vi thực hiện dự án:

Các Bộ, ngành đều thống nhất chủ trương với đề xuất cơ cấu lại vốn dự án ACP để điều chỉnh vùng dự án tại các tỉnh ĐBSCL, tập trung chủ yếu vào các mô hình sản xuất “1 phải, 5 giảm” và xây dựng các cánh đồng mẫu lớn cho các vùng sản xuất lúa trọng điểm ở ĐBSCL nhằm tăng tính cạnh tranh của lúa gạo Việt Nam, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn vay ưu đãi. Theo ước tính của Bộ Nông nghiệp và PTNT và Ngân hàng Thế giới, dự án sẽ dư khoảng 9,4 triệu USD bao gồm 6,3 triệu USD từ hợp phần A (Tăng cường công nghệ nông nghiệp) và 3,1 triệu USD vốn viện trợ không hoàn lại do Cơ quan Phát triển quốc tế (CIDA), Canada tài trợ (Hiệp định tài trợ không hoàn lại có hiệu lực từ ngày 6/10/2011).

2. Về nội dung trong Đề cương chi tiết tái cơ cấu để điều chỉnh phạm vi dự án:

Một số ý kiến yêu cầu bổ sung, làm rõ khi cơ cấu lại vốn để điều chỉnh phạm vi bao gồm các tỉnh ĐBSCL: (i) Xem xét, cân nhắc năng lực thực hiện của các đơn vị tham gia dự án; (ii) Phân tích, đánh giá, làm rõ thách thức đối với dự án đang triển khai; (iii) Làm rõ cơ chế tài chính và sự phối hợp tổ chức, quản lý thực hiện giữa Ban điều phối và các bên tham gia dự án; (iv) Xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết của dự án theo từng hợp phần, phân kỳ thực hiện theo năm, số tiền dự kiến điều chỉnh tương ứng theo đồng SDR và USD; (v) Tuân thủ quy định về quản lý và sử dụng vốn ODA theo Nghị định 131/2006/NĐ-CP của Chính phủ; (vi) Đánh giá những khó khăn qua 3 năm thực hiện và rút kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn trong 2 năm còn lại của dự án. Đây là những ý kiến rất bổ ích giúp Bộ Nông nghiệp và PTNT hoàn thiện trong quá trình thẩm định,
phê duyệt để đảm bảo việc thực hiện dự án đạt hiệu quả cao nhất.

Với những ý kiến đóng góp nêu trên, Bộ Nông nghiệp và PTNT kính trình Thủ tướng Chính phủ những nội dung sau đây:

1. Đồng ý chủ trương cơ cấu lại vốn để mở rộng dự án ACP tại các tỉnh ĐBSCL;

2. Giao cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, ký Hiệp định điều chỉnh phù hợp với cơ cấu lại vốn để mở rộng phạm vi thực hiện dự án tại các tỉnh ĐBSCL.

3. Giao cho Bộ Nông nghiệp và PTNT thẩm định, phê duyệt dự án theo Nghị định 131/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA);

Bộ Nông nghiệp và PTNT kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Quản lý các dự án NN;
- Lưu: VT, HTQT (VTHH-06).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Bùi Bá Bổng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 369/BNN-HTQT về cơ cấu lại vốn để mở rộng dự án Cạnh tranh Nông nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.155
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127