Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3787/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 26/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3787/TCT-PCCS
V/v: chính sách thuế ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2005

Kính gửi : Cục thuế tỉnh bình phước

Trả Lời Công Văn Số 1120/CT-TTHT ngày 19/9/2005 của Cục thuế tỉnh Bình Phước về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Tại điểm 8 Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 1/9/2004 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hướng dẫn: “ các cơ sở kinh doanh trong nước đã thành lập trước đây có điều kiện ưu đãi đầu tư theo các văn bản quy phạm pháp luật trước đây nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư thì được hưởng ưu đãi về thuế theo các điều kiện ưu đãi đầu tư trước đây cho khoảng thời gian còn lại tính từ ngày 1/1/2004.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, doanh nghiệp kinh doanh tại địa điểm thuộc danh mục B ban hành kèm theo Nghị định số 164/2003/NĐ-CP nêu trên nhưng chưa làm thủ tục cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư năm 2003 thì được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp cho khoảng thời gian còn lại. Cục thuế căn cứ vào Mục E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 nêu trên để tính khoảng thời gian ưu đãi còn lại và mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp.

2. Tại điểm 4 Điều 13 Luật kế toán ngày 17/6/2003 quy định: “Trường hợp kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng có thời gian ngắn hơn chín mươi ngày thì được phép cộng (+) với kỳ kế toán năm tiếp theo hoặc cộng (+) với kỳ kế toán năm trước đó để tính thành một kỳ kế toán năm. Kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng phải ngắn hơn mười lăm tháng”.

Căn cứ vào quy định nêu trên thì trường hợp cơ sở kinh doanh bắt đầu hoạt động 1/10/2003 thì 3 tháng năm 2003 cơ sở kinh doanh không phải quyết toán thuế mà cộng với kỳ kế toán năm 2004 thành kỳ kế toán đầu tiên phải quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

3. Tại điểm 7.1.5 Thông tư số 88/2004/TT-BTC nêu trên hướng dẫn: “Trường hợp kỳ tính thuế đầu tiên cơ sở kinh doanh đã có thu nhập chịu thuế, nhưng thời gian hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chưa đến 12 tháng thì cơ sở kinh doanh có quyền đăng ký với cơ quan thuế tính thời gian miễn, giảm thuế ngay kỳ tính thuế đầu tiên đó hoặc tính từ kỳ tính thuế tiếp theo”.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, cơ sở kinh doanh mới thành lập trong năm 2003 và thời gian kinh doanh đến 31/12/2003 không đủ 12 tháng và không thuộc diện đã hướng dẫn tại điểm 2 công văn này thì có thể đăng ký với cơ quan thuế miễn giảm thuế bắt đầu tính từ năm 2004. Trường hợp này, khi quyết toán thuế năm 2003 cơ sở kinh doanh có phát sinh thu nhập chịu thuế thì phải kê khai, nộp thuế theo luật định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3787/TCT-PCCS ngày 26/10/2005 của Tổng cục Thuế về việc chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.531

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.91.5
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!