Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3348/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 28/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ

******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 3348/TCT-TS
V/v: chính sách thu về đất đai

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2005

Kính gửi: Công ty dịch vụ đầu tư và du lịch Nghi Tàm

Trả lời công văn số 249/2005/CV-GĐ ngày 19/9/2005 của Công ty dịch vụ đầu tư và du lịch Nghi Tàm về việc thu tiền sử dụng đất đối với dự án xây dựng nhà ở chung cư cao tầng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo Khoản 1, 2 Điều 2 Nghị định số 71/2001/NĐ-CP ngày 5/10/2001 về ưu đãi đầu tư xây dựng nhà ở để bán và cho thuê quy định dự án nhà ở được tạo điều kiện và ưu đãi: “Dự án nhà ở cao tầng (từ 5 tầng trở lên đối với thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, từ 3 tầng trở lên đối với các tỉnh, thành phố khác); có cấu trúc kiểu căn hộ khép kín, có cầu thang và lối đi chung (sau đây gọi là nhà chung cư cao tầng)” và “Dự án nhà ở có cơ cấu sử dụng đất ở tử 60% tổng diện tích đất xây dựng nhà ở trở lên là nhà chung cư cao tầng”.

Theo Mục II phần A Thông tư số 20/2002/TT-BTC ngày 28/02/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 71/2001/NĐ-CP thì các đối tượng thuộc diện ưu đãi về thuế và các khoản thu khác quy định tại Nghị định số 71/2001/NĐ-CP phải có các điều kiện sau: thực hiện đầu tư dự án nhà cao tầng…, dự án nhà ở có cơ cấu sử dụng đất ở từ 60% tổng diện tích đất xây dựng là nhà chung cư cao tầng…

Theo Điểm a, Khoản 1, Điều 13 Nghị định số 71/2001/NĐ-CP quy định chủ dự án được ưu đãi về nộp tiền sử dụng đất như sau: “Được miễn tiền sử dụng đất đối với diện tích đất xây dựng nhà chung cư cao tầng”, “Được giảm 50% tiền sử dụng đất xây dựng nhà ở không phải là nhà chung cư cao tầng trong phạm vi dự án (nếu có)”.

Căn cứ các quy định trên đây thì việc xem xét các điều kiện miễn, giảm tiền sử dụng đất phải thực hiện đối với toàn bộ Dự án, không xem xét theo từng công trình riêng lẻ trong dự án đó. Do đó, trường hợp Dự án xây dựng nhà để bán của Công ty dịch vụ đầu tư và du lịch Nghi Tàm tại 37 ngõ 67 Phố Đức Giang - quận Long Biên, được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giao đất tháng 12/2002, nếu đủ các điều kiện quy định tại Mục II phần A Thông tư số 20/2002/TT-BTC thì được miễn, giảm tiền sử dụng đất theo Điểm a, Khoản 1, Điều 13 Nghị định số 71/2001/NĐ-CP.

Đề nghị Công ty dịch vụ và du lịch Nghi Tàm liên hệ với Cục thuế thành phố Hà Nội để tính toán cụ thể số tiền sử dụng đất Công ty phải nộp ngân sách nhà nước, số tiền sử dụng đất Công ty đã nộp, nếu đã nộp thừa thì Công ty được hoàn trả số tiền đã nộp thừa./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND TP Hà Nội;
- Cục Thuế TP. Hà Nội;
- Lưu: VT, TS, TTHT, 6.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3348/TCT-TS ngày 28/09/2005 của Tổng cục Thuế về việc thu tiền sử dụng đất đối với dự án xây dựng nhà ở chung cư cao tầng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.449

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.149.205
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!