Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3028/TM-KH-ĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Lê Danh Vĩnh
Ngày ban hành: 29/06/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Bộ Thương Mại
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3028/TM-KH-ĐT
V/v miễn thuế NK nguyên liệu sản xuất năm 2004 (năm thứ 1) của dự án đầu từ vào địa bàn KTXH đặc biệt khó khăn

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2004

Kính gửi:

Công ty TNHH sản xuất Thương mại Tân Việt Hàn
(Số 26 Khóm 04, phường 11 thị xã Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp)

Trả lời công văn số 012004/CV/VHC đề ngày 10 tháng 3 năm 2004 (công văn đến Bộ Thương mại ngày 24 tháng 5 năm 2004) của Công ty TNHH sản xuất thương mại Tân Việt Hàn về việc miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu cho sản xuất năm 2004 (năm thứ nhất);

Căn cứ Khoản 5 Điều 57 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 của Chính phủ cho phép các dự án đầu tư vào địa bàn kinh tế xh1 đặc biệt khó khăn được miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu sản xuất trong 5 năm đầu sản xuất trong đó toàn bộ các huyện tỉnh Đồng Tháp được năm trong danh mục địa bàn này.

Căn cứ Giấy phép đầu tư số 22/GP-ĐT ngày 09 tháng 9 năm 2003 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp cho phép thành lập Công ty 100% vốn nước ngoài để sản xuất sản phẩm từ composite;

Căn cứ Quyết định số 230/2000/QĐ-BKH ngày 4 tháng 5 năm 2000 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Danh mục các nguyên liệu, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được; Quyết định số 704/2003/QĐ-BKH ngày 18 tháng 9 năm 2003 về Danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được;

Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

1. Xác nhận Công ty TNHH sản xuất Thương mại Tân Việt Hàn được miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu sản xuất sản phẩm từ vật liệu compsite (trong nước chưa sản xuất được) theo Giấy phép đầu tư trong năm 2004 (làm năm thứ nhất) với trị giá nhập khẩu khoảng 854.600 USD. Danh mục cụ thể như phụ lục đính kèm và nằm trong phạm vi của kế hoạch nhập khẩu năm 2004 đã được Sở Thương mại và Du lịch Đồng Tháp duyệt tại văn bản số 90/TM-DL/QLHCTM ngày 28 tháng 11 năm 2003.

- Đối với nguyên liệu chưa có mã phân loại HS và các linh kiện trên tàu: Tổng Công ty cần làm rõ số lượng trị giá, mã phân loại hàng hoá cụ thể để Bộ Thương mại đối chiếu với danh mục nguyên liệu, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được để xác nhận miễn thuế.

- Đối với trang thiết bị trên tàu: Đây là các sản phẩm hoàn chỉnh, không xem xét là nguyên liệu và linh kiện, vật tư cho sản xuất, vì vậy không miễn thuế nhập khẩu.

Công ty TNHH sản xuất Thương mại Tân Việt Hàn chỉ được miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu sản xuất tại Công ty, tại tỉnh Đồng Tháp, không miễn thuế với nguyên liệu doanh nghiệp đưa ra các cơ sở khác để gia công. Nguyên liệu sản xuất nhập khẩu không được nhượng bán.

3. Văn bản này có hiệu lực đến 31 tháng 12 năm 2004.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Lê Danh Vĩnh


BẢN KÊ NGUYÊN LIỆU NHẬP KHẨU TRÊN DỰ ÁN ĐẦU TƯ NĂM 2004

TT

Tên nguyên liệu

Mã số hàng hoá

Xuất xứ

Số lượng (kg/năm)

Đơn giá (USD/kg)

Giá trị

1

Sợi thủy tinh (Fibergless)

- Mat

- Roving

70193100

70194000

Hàn Quốc

118.800

2

237.600

2

Nhựa (Resin)

3907190

Hàn Quốc

216.000

2

432.000

3

Bột bôi bón nhơn (Wax)

34039990

Hàn Quốc

1.800

15

27.000

4

Keo (Gelcoat)

39079190

Hàn Quốc

31.600

5

158.000

TÂN VIỆN HÀN COMPOSITE GIÁM ĐỐC

Ho JongP

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3028/TM-KH-ĐT ngày 29/06/2004 của Bộ Thương mại về việc miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu sản xuất ngày 29/06/2004 (năm thứ 1) của dự án đầu tư vào địa bàn KTXH đặc biệt khó khăn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.231

DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.196.222
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!