Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1766/UBDT-CSDT năm 2020 hướng dẫn thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg do Ủy ban Dân tộc ban hành

Số hiệu: 1766/UBDT-CSDT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc Người ký: Bế Thị Hồng Vân
Ngày ban hành: 17/12/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1766/UBDT-CSDT
V/v hướng dẫn thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2020

 

Kính gửi: Ban Dân tộc thành phố Hà Nội

Phúc đáp Công văn số 265/BDT-CSDT ngày 13/10/2020 của Ban Dân tộc thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Dân tộc có ý kiến như sau:

Đối tượng thụ hưởng chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt theo Quyết định 2085/QĐ-TTg là các hộ dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã khu vực III, thôn, bản đặc biệt khó khăn sinh sống bằng nghề nông, lâm nghiệp thiếu đất ở, đất sản xuất theo mức bình quân của địa phương, thiếu nước sinh hoạt; chưa được hưởng các chính sách hỗ trợ về đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt phân tán. Vì vậy các hộ nghèo được phê duyệt tại thời điểm phê duyệt Đề án thực hiện Quyết định năm 2085/QĐ-TTg năm 2017 nhưng hiện nay đã thoát nghèo (có văn bản công nhận đã thoát nghèo của chính quyền địa phương) thì không còn nằm trong đối tượng thụ hưởng chính sách. Do đó theo báo cáo của huyện Ba Vì 08 hộ đã thoát nghèo không được hưởng các chính sách nêu trên của Quyết định 2085/QĐ-TTg .

Căn cứ điểm a, mục 2, điều 1, thông tư 02/2017/TT-UBDT ngày 22/5/2017 của Ủy ban Dân tộc quy định đối tượng thụ hưởng đối với hộ dân tộc thiểu số nghèo là hộ nghèo có vợ hoặc chồng là người dân tộc thiểu số; căn cứ khoản 8, điều 2, thông tư 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020, quy định “Hộ nghèo dân tộc thiểu số là hộ nghèo có chủ hộ hoặc có vợ hoặc chồng của chủ hộ là người dân tộc thiểu số theo quy định của pháp luật” do đó hộ dân tộc thiểu số nghèo được xác định là hộ nghèo có chủ hộ hoặc có vợ, chồng của chủ hộ là người dân tộc thiểu số theo quy định của pháp luật. Đối với 03 trường hợp thuộc hộ nghèo năm 2020 của huyện Ba Vì đề nghị Ban Dân tộc thành phố Hà Nội căn cứ vào thành phần dân tộc của chủ hộ hoặc vợ, chồng của chủ hộ để xác định hộ đó có phải hộ dân tộc thiểu số hay không, nếu là hộ dân tộc thiểu số thì được thụ hưởng chính sách theo Quyết định 2085/QĐ-TTg. Trường hợp vợ hoặc chồng hợp pháp của chủ hộ là người dân tộc thiểu số đã chết (người còn sống chưa kết hôn với người khác) thì hộ đó vẫn là hộ dân tộc thiểu số.

Trên đây là hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc gửi Ban Dân tộc thành phố Hà Nội nghiên cứu, triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng, CN UBDT (để b/c);
- Cổng TTĐT của UBDT;
- Lưu: VT, CSDT (2b).

TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Bế Thị Hồng Vân

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1766/UBDT-CSDT năm 2020 hướng dẫn thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg do Ủy ban Dân tộc ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.530

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.60.144