Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1521TCT/DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 23/05/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1521TCT/DNK
V/v: chính sách thuế đối với HTX vận tải.

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2005

Kính gửi : Cục thuế tỉnh Bình Định

Trả lời Công văn số 756/CT-TTr ngày 9/5/2005 của Cục Thuế tỉnh Bình Định v/v vướng mắc chính sách thuế đối với HTX vận tải. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về hoàn thuế GTGT:

Theo quy định tại Mục I, Phần D Thông tư số 122/2000/BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, thì đối tượng được xét hoàn thuế GTGT là đối tượng đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (giấy phép đầu tư), có con dấu, lưu giữ sổ sách, chứng từ kế toán theo chế độ quy định và có tài khoản tiền gửi tại ngân hàng.

Căn cứ quy định trên, nếu HTX vận tải có nhềiu hoạt động sản xuất kinh doanh trong đó có phần kinh doanh vận tải tập trung thuộc đối tượng được hoàn thuế theo quy định tại Mục I, Phần D Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 và Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính và đáp ứng đủ các điều kiện quy định nêu trên, hạch toán riêng được phần hoạt động vận tải tập trung và kê khai chính xác số thuế GTGT đầu ra, thuế GTGT đầu vòa được khấu trừ thì được hoàn thuế.

2. Về miễn giảm thuế TNDN đối với dự án đầu tư mở rộng:

Theo quy định tại Mục II Phần A Thông tư số 98/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc miễn thuế, giảm thuế cho các đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10 thì các cơ sở sản xuất kinh doanh có dự án đầu tư được hưởng ưu đãi đầu tư theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước được hưởng ưu đãi về thuế khi:

- Hoạt động đúng ngành nghề đã đăng ký kinh doanh.

- Đã đăng ký nộp thuế với cơ quan Thuế.

- Thực hiện đầy đủ các quy định của Pháp luật về kế toán, thống kê.

Căn cứ quy định trên, nếu HTX vận tải thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước, đáp ứng đủ các quy định trên, nguồn vốn đầu tư mở rộng, tài sản đầu tư mở rộng, kết quả kinh doanh từ đầu tư mở rộng được HTX hạch toán riêng và quản lý tập trung thì được xét miễn thuế, giảm thuế TNDN đối với dự án đầu tư mở rộng.

Từ 01/01/2004 việc ưu đãi thuế được thực hiện theo Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN.

3. Đối với khoản thu do xã viên đóng góp: Theo quy định tại Điểm 18, Mục V, Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính thì khoản tiền thu do xã viên đóng cho HTX được hạch toán vào thu nhập khác để tính thu nhập chịu thuế TNDN.

4. Về kê khai thuế GTGT: Theo quy định của luật thuế GTGT thì HTX thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương páp khấu trừ, do đó trường hợp HTX áp dụng phương pháp tính thuế GTGT trên chênh lệch giá đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu, sửa chữa cơ khí, phòng trọ... là không đúng quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bình Định biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VP (HC), DNK (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1521 TCT/DNK của Tổng cục Thuế về việc vướng mắc chính sách thuế đối với HTX vận tải

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.324

DMCA.com Protection Status
IP: 44.222.189.51
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!