Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1000/TCT-PCCS về thuế nhà thầu nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1000/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 12/03/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1000/TCT-PCCS
V/v Thuế nhà thầu nước ngoài

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2007

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Quảng Ninh

Trả lời công văn số 68/CT-XLTK ngày 08/01/2007 của Cục thuế tỉnh Quảng Ninh đề nghị hướng dẫn về thuế nhà thầu nước ngoài đối với khoản lãi tiền vay áp dụng theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần đối với trường hợp của Công ty cổ phần xi măng Thăng Long. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 2, Mục I, Phần C, Thông tư 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam không thuộc các hình thức đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam quy định: “Lãi tiền vay là thu nhập từ các khoản cho vay dưới bất kỳ hình thức nào kể cả thu nhập từ chứng khoán, trái phiếu. Lãi tiền vay bao gồm cả các khoản phí mà Bên Việt Nam ký hợp đồng phải trả theo quy định của Hợp đồng vay”.

Theo quy định trên thì các khoản phí cam kết, phí bảo hiểm và phí phát hành mà Công ty cổ phần xi măng Thăng Long (theo ủy quyền của Tổng Công ty lắp máy Việt Nam) trả cho Ngân hàng BNP Paribas (Pháp) theo hợp đồng vay vốn đã ký kết thuộc đối tượng chịu thuế thu nhập doanh nghiệp với tỷ lệ 10% trên doanh thu chịu thuế.

Để được hưởng các ưu đãi về miễn giảm thuế theo quy định tại Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Pháp, đề nghị Công ty cổ phần xi măng Thăng Long thực hiện các thủ tục đề nghị miễn thuế theo quy định tại Mục II, Phần D, Thông tư số 133/2004/TT-BTC ngày 31/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản giữa Việt Nam với các nước có hiệu lực thi hành tại Việt Nam.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Quảng Ninh biết và thông báo cho Công ty cổ phần xi măng Thăng Long thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty CP xi măng Thăng Long;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1000/TCT-PCCS ngày 12/03/2007 về thuế nhà thầu nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.586

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.227.97.219