Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3750/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 06/10/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3750/TCT-PCCS
V/v: Trả lời CS thuế 

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế Thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 9927 CT/HTr ngày 26/7/2006 của Cục thuế thành phố Hà Nội đề nghị hướng dẫn về thuế nhà thầu nước ngoài đối với trường hợp của Công ty cổ phần vật liệu điện và dụng cụ cơ khí (ELMACO), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính, trường hợp Công ty S.W Multi Tech Starch Co., Ltd (Thái Lan) có hoạt động kinh doanh tại Việt Nam không thuộc các hình thức đầu tư theo luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thì thuộc đối tượng nộp thuế theo quy định tại Thông tư số 169/1998/TT-BTC nêu trên, cụ thể như sau:

- Trường hợp tại hợp đồng tách riêng được giá trị công việc thực hiện tại Việt Nam và giá trị công việc thực hiện tại nước ngoài thì:

+ Giá trị công việc thực hiện tại nước ngoài không thuộc đối tượng chịu thuế theo quy định tại Thông tư số 169/1998/TT-BTC nêu trên, Công ty cổ phần vật liệu điện và dụng cụ cơ khí không phải tính và khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với phần giá trị công việc thực hiện tại nước ngoài.

+ Đối với giá trị công việc thực hiện tại Việt Nam thuộc đối tượng chịu thuế theo quy định tại Thông tư số 169/1998/TT-BTC, Công ty cổ phần vật liệu điện và dụng cụ cơ khí phải tính và khấu trừ thuế GTGT, thuế TNDN trước khi thanh toán cho nhà thầu nước ngoài đối với phần giá trị công việc thực hiện tại Việt Nam.

- Trường hợp tại hợp đồng không tách riêng được giá trị công việc thực hiện tại Việt Nam và giá trị công việc thực hiện ở nước ngoài thì toàn bộ giá trị hợp đồng sẽ thuộc đối tượng chịu thuế theo quy định tại Thông tư số 169/1998/TT-BTC nêu trên.

Công ty cổ phần vật liệu điện và dụng cụ cơ khí (ELMACO) có trách nhiệm thực hiện việc kê khai, khấu trừ thuế trước khi thanh toán cho Công ty S.W Multi Tech Starch Co., Ltd (Thái Lan) và nộp vào Ngân sách nhà nước các Khoản thuế theo quy định tại Thông tư số 169/1998/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế thành phố Hà Nội biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3750/TCT-PCCS ngày 06/10/2006 của Tổng cục Thuế về việc thuế nhà thầu nước ngoài đối với trường hợp của Công ty cổ phần vật liệu điện và dụng cụ cơ khí

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.581

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.71.155
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!