Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3611/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc thuế nhà thầu nước ngoài

Số hiệu: 3611/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 27/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3611/TCT-PCCS
V/v: Thuế nhà thầu nước ngoài

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Trả lời công văn số 3168/CT-QLDN2 ngày 10/8/2006 của Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc thuế nhà thầu nước ngoài, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Mục I Phần A Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam không thuộc các hình thức đầu tư theo Luật ĐTNN tại Việt Nam hướng dẫn: "Nghĩa vụ thuế hướng dẫn tại Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh tại Việt Nam không thuộc các hình thức đầu tư theo Luật ĐTNN tại Việt Nam".

Tại Điểm 1 Mục III Phần A Thông tư số 169/1998/TT-BTC nêu trên hướng dẫn: "Nhà thầu" là tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh tại Việt Nam không thuộc các hình thức đầu tư theo Luật ĐTNN tại Việt Nam. Việc thực hiện kinh doanh của nhà thầu có thể được thực hiện trên cơ sở các hợp đồng được ký giữa họ với tổ chức hoặc cá nhân Việt Nam…

Căn cứ các hướng dẫn trên, trường hợp Công ty TNHH TM & SX Mạnh Hà có ký hợp đồng mua máy móc, thiết bị của các Công ty ở nước ngoài vào thời Điểm Thông tư số 169/1998/TT-BTC có hiệu lực thi hành, tại hợp đồng có quy định Bên bán phải thực hiện các công việc như: giao máy móc, thiết bị tại nhà máy của Bên mua; giám sát hoặc trực tiếp thực hiện công việc lắp đặt, chạy thử…; đào tạo, hướng dẫn, huấn luyện vận hành máy móc thiết bị; bảo hành, bảo dưỡng thì giá trị các hợp đồng này thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, thuế TNDN theo quy định tại Thông tư số 169/1998/TT-BTC nêu trên; Công ty TNHH TM & SX Mạnh Hà có trách nhiệm, kê khai, khấu trừ và nộp thay thuế GTGT, thuế TNDN cho các nhà thầu nước ngoài theo quy định.

Đối với các hợp đồng cung cấp máy móc, thiết bị có kèm theo quy định về bảo hành, bảo trì nhưng tại hợp đồng có quy định hoặc các Bên trong hợp đồng chứng minh được việc bảo hành, bảo trì máy móc, thiết bị được ủy quyền cho các Công ty ở Việt Nam thực hiện thì hợp đồng này không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, thuế TNDN theo quy định tại Thông tư số 169/1998/TT-BTC .

Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện kê khai, khấu trừ và nộp thuế thay cho nhà thầu nước ngoài theo quy định, qua kiểm tra Cục thuế phát hiện và truy thu các Khoản thuế GTGT, thuế TNDN đối với nhà thầu nước ngoài thì doanh nghiệp không được tính khấu trừ số thuế GTGT bị truy thu và không được tính vào chi phí của doanh nghiệp số thuế GTGT và thuế TNDN phải nộp của nhà thầu nước ngoài.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3611/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc thuế nhà thầu nước ngoài

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.181
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.176.125