Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 0499/TM-ĐT ngày 10/01/2004 của Bộ Thương mại về việc miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu sản xuất năm 2004 (năm thứ 5 SX) của dự án đầu tư vào Phú Thọ địa bàn KTXH đặc biệt khó khăn

Số hiệu: 0499/TM-ĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Mai Văn Dâu
Ngày ban hành: 10/01/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 0499/TM-ĐT
V/v miễn thuế NK nguyên liệu sản xuất năm 2004 (năm thứ 5 SX) của dự án đầu tư vào Phú Thọ địa bàn KTXH đặc biệt khó khăn

Hà Nội, ngày 10 tháng 1 năm 2004

 

Kính gửi:

Công ty TNHH TEXTOPIA
(Thành phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ)

 

Trả lời công văn số 125/DN ngày 12 tháng 01 năm 2003 của Công ty TNHH Textopia về việc miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu cho sản xuất năm 2004.

Căn cứ Khoản 5 Điều 57 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 của Chính phủ cho phép các dự án đầu tư vào địa bàn kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn được miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu sản xuất trong 5 năm đầu sản xuất trong đó toàn bộ tỉnh Phú Thọ thuộc địa bàn kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn;

Căn cứ Giấy phép đầu tư số 17/GP-PT-ĐC ngày 06 tháng 11 năm 2003 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ;

Căn cứ Quyết định số 230/2000/QĐ-BKH ngày 4 tháng 5 năm 2000 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Danh mục các nguyên liệu, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được;

Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

1. Bộ Thương mại xác nhận Công ty TNHH Textopia được miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu sản xuất sợi dệt (trong nước chưa sản xuất được) với số lượng 1.260 tấn nguyên liệu các loại. Danh mục như sau:

TT

Tên hàng

Mã HS

Đơn vị

Số lượng

Trị giá

1

Bông nguyên liệu

Bông nguyên liệu xơ ngắn

5201

5202

tấn

1.000

1.050.000

2

Xơ polyester

5501 20 00

tấn

200

210.000

3

Xơ modal

5503 30 00

tấn

20

60.000

4

Sợi dún

5402 20 30

tấn

20

240.000

5

Xơ tencel

5503 30 00

tấn

20

80.000

Cộng

1.260

1.640.000

Công ty chỉ được miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu theo công suất sản xuất dự án đầu tư ban đầu. Nghị định 24/2000/NĐ-CP chưa quy định việc miễn thuế nguyên liệu đối với dự án đầu tư mở rộng tại cùng một địa điểm và hạch toán chung, do đó Bộ Thương mại không có cơ sở xem xét việc miễn thuế nhập khẩu đối với công suất tăng lên cửa dự án đầu tư mở rộng của Công ty.

2. Chỉ được miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu sản xuất tại Công ty tại tỉnh Phú Thọ, không miễn thuế đối với nguyên liệu hoá chất do doanh nghiệp đưa ra các cơ sở khác để gia công.

3. Hết năm Công ty báo cáo việc nhập khẩu và sử dụng cho sản xuất các nguyên liệu được miễn thuế nêu trên và tình hình xuất khẩu sản phẩm cho Bộ Thương mại và Sở Thương mại Phú Thọ.

Văn bản này có hiệu lực đến 31 tháng 12 năm 2004.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 0499/TM-ĐT ngày 10/01/2004 của Bộ Thương mại về việc miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu sản xuất năm 2004 (năm thứ 5 SX) của dự án đầu tư vào Phú Thọ địa bàn KTXH đặc biệt khó khăn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.127
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.227.250