Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2322/BNV-CQĐP năm 2021 về tiếp tục bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19 trong quá trình tổ chức bầu cử do Bộ Nội vụ ban hành

Số hiệu: 2322/BNV-CQĐP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Phạm Thị Thanh Trà
Ngày ban hành: 21/05/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Bảo đảm phòng, chống Covid-19 trong quá trình tổ chức bầu cử

Bộ Nội vụ vừa bàn hành Công văn 2322/BNV-CQĐP về việc tiếp tục bảo đảm phòng chống dịch Covid-19 trong quá trình tổ chức bầu cử.

Theo đó, các địa phương lưu ý một số nội dung khi tổ chức bỏ phiếu tại cơ sở cách ly tập trung, cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19 như sau:

- Trường hợp tại cơ sở cách ly tập trung, cơ sở điều trị không thành lập khu vực bỏ phiếu thì thành viên Tổ bầu cử phải đưa hòm phiếu phụ đến cơ sở để cử tri thực hiện quyền bầu cử;

- Lãnh đạo tại các cơ sở cách ly tập trung, cơ sở điều trị cần tạo mọi điều kiện thuận lợi để cử tri là những người đang cách lý tập trung, bệnh nhân Covid-19 thực hiện quyền bầu cử;

- Trường hợp bệnh nhân nằm giường bệnh, tùy vào diễn biến sức khỏe, nếu cử tri có nguyện vọng thì thành viên Tổ bầu cử đưa hòm phiếu phụ, phiếu bầu cử, con dấu “Đã bỏ phiếu” và các điều kiện bảo đảm khác đến giường bệnh để cử tri bỏ phiếu;

 - Sau khi hoàn thành bỏ phiếu tại cơ sở cách ly tập trung, cơ sở điều trị thì các thành viên phải tiến hành khử khuẩn, tiệt trùng hòm phiếu phụ và các tài liệu liên quan theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Xem chi tiết nội dung tại Công văn 2322/BNV-CQĐP  ngày 21/5/2021.

BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2322/BNV-CQĐP
V/v tiếp tục bảo đảm phòng, chng dịch Covid-19 trong quá trình tổ chức bầu cử

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2021

 

Kính gửi: Ủy ban bầu cử các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Đtiếp tục bảo đảm phòng, chng dịch Covid-19 trong quá trình tổ chức bầu c1, Bộ Nội vụ hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử trong một số tình huống liên quan đến việc phòng, chống dịch Covid-19, cụ thnhư sau:

1. Về việc tổ chức bỏ phiếu tại cơ sở cách ly tập trung, cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19

Quy trình tổ chức bỏ phiếu tại cơ sở cách ly tập trung, cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19 được thực hiện theo các Phụ lục 3, 4 kèm theo Công văn số 2135/BNV-CQĐP ngày 13/5/2021 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Trong đó, đề nghị các địa phương lưu ý một số nội dung sau:

a) Trường hợp tại cơ sở cách ly tập trung, cơ sở điều trị không thành lập khu vực bỏ phiếu riêng thì thành viên Tổ bầu cử phải đưa hòm phiếu phụ đến cơ sở cách ly tập trung, cơ sở điều trị để cử tri thực hiện quyền bầu c; lãnh đạo tại các cơ sở cách ly tập trung, cơ sở điều trị cần tạo mọi điều kiện thuận lợi đcử tri là những người đang cách ly tập trung, bệnh nhân Covid-19 thực hiện quyền bầu cử của công dân;

b) Đối với trường hợp bệnh nhân Covid-19 phải nằm trên giường bệnh, không di chuyn tới điểm bỏ phiếu được, tùy thuộc vào diễn biến sức khỏe của cử tri, nếu cử tri có nguyện vọng bỏ phiếu thì thành viên Tbầu cử được phân công nhiệm vụ tại cơ sở cách ly tập trung, cơ sở điều trị đưa hòm phiếu phụ, phiếu bầu cử, con dấu “Đã bỏ phiếu” và các điều kiện bảo đảm cần thiết khác đến giường bệnh để cử tri thực hiện việc bỏ phiếu.

c) Sau khi hoàn thành việc bỏ phiếu tại cơ sở cách ly tập trung, cơ sở điều trị thì các thành viên Tổ bầu cử phải tiến hành khử khuẩn, tiệt trùng hòm phiếu phụ và các tài liệu có liên quan theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Việc chuyển hòm phiếu phụ hoặc có thể tiến hành kiểm phiếu ngay tại cơ sở cách ly tập trung, cơ sở điều trị thực hiện theo hướng dẫn tại Văn bản số 225/VPHĐBCQG-PL ngày 11/5/2021 của Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia.

2. Về xử lý tình huống có dấu hiệu bất thường trong quá trình tổ chức bỏ phiếu

Quá trình tổ chức bỏ phiếu, nếu phát hiện cử tri có dấu hiệu bất thường như sốt, ho, đau họng... thì Tổ bầu cử phối hợp với nhân viên y tế khẩn trương di chuyển cử tri có dấu hiệu bất thường đến khu vực cách ly tạm thời trong khu vực bỏ phiếu. Tùy từng trường hợp cụ thể theo khuyến cáo của nhân viên y tế, Tổ bầu cử kịp thời báo cáo Ủy ban bầu cử cấp trên trực tiếp xin ý kiến chỉ đạo, đồng thời phải có các biện pháp cần thiết để việc bỏ phiếu được tiếp tục.

Bộ Nội vụ đề nghị Ủy ban bầu cử các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ điều kiện, tình hình cụ thể ở địa phương để có phương án bỏ phiếu bầu cử linh hoạt, phù hợp, bảo đảm tổ chức thành công cuộc bu cử và đáp ứng yêu cầu công tác phòng, chống dịch Covid-19./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Hội đồng bầu cử quốc gia;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia;

- Văn phòng Chính phủ;
- B
Y tế;
- Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà;
- Các Thứ trư
ng Bộ Nội vụ;
- UBND và Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Lưu: VT, CQĐP.

BỘ TRƯỞNG
Phạm Thị Thanh Trà

 1 Thực hiện Văn bản số 253/VPHĐBCQG-PL ngày 19/5/2021 của Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2322/BNV-CQĐP ngày 21/05/2021 về tiếp tục bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19 trong quá trình tổ chức bầu cử do Bộ Nội vụ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


734

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.254.246
server251