Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 225/VPHĐBCQG-PL năm 2021 hướng dẫn phương án tổ chức bỏ phiếu ở cơ sở cách ly tập trung và việc kiện toàn, bổ sung thành viên tham gia tổ chức phụ trách bầu cử do Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia ban hành

Số hiệu: 225/VPHĐBCQG-PL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Hội đồng bầu cử quốc gia Người ký: Bùi Văn Cường
Ngày ban hành: 11/05/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA
VĂN PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 225/VPHĐBCQ-PL
V/v hướng dẫn phương án tổ chức bỏ phiếu cơ sở cách ly tập trung và việc kiện toàn, bổ sung thành viên tham gia tổ chức phụ trách bầu cử

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2021

 

Kính gửi: Ủy ban bầu cở các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Ngày 13/4/2021, Hội đồng bầu cquốc gia đã có văn bản số 234/HĐBCQG-TBVBPLTTTT hướng dẫn việc thực hiện bỏ phiếu đối với các trường hợp đang cách ly y tế phòng, chng dịch Covid-19 và tại các địa phương có dịch bệnh phát sinh1. Tuy nhiên, hiện nay tình hình dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp, đã lan ra nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Một số địa phương đã phải tiến hành phong tỏa khu dân cư nhất định, thành lập các khu cách ly tập trung với slượng người phải cách ly rất lớn (lên đến hàng nghìn người); cá biệt một số nơi, thành viên tổ chức phụ trách bầu cử tiếp xúc gn với người được xác định mc Covid-19 dẫn đến phải thực hiện cách ly tập trung hoặc cách ly tại nhà. Trong quá trình tổ chức bầu cử, mặc dù thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chng dịch Covid-19 theo đúng quy định thì vẫn có nguy cơ lây nhiễm từ khu cách ly tp trung ra bên ngoài cộng đồng, nhất là trong quá trình phát phiếu, nhận phiếu bầu và chuyển hòm phiếu phụ về phòng bỏ phiếu chung đthực hiện kim phiếu theo quy định. Do đó, để giảm thiu nguy cơ lây nhiễm Covid-19 từ cơ sở cách ly tập trung ra bên ngoài cộng đồng, tạo điều kiện ti đa cho các địa phương trong công tác tổ chức bầu cử, căn cứ ý kiến chỉ đạo của Hội đồng bầu cử quốc gia, Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia xin được thông báo ý kiến của Hội đồng bu cử quốc gia hướng dẫn về phương án tổ chức bỏ phiếu ở cơ sở cách ly tập trung và việc kiện toàn, bổ sung thành viên tham gia tổ chức phụ trách bu cử như sau:

1. Căn cứ vào điều kiện, tình hình cụ thể của địa phương và quy mô, số lượng cử tri tại cơ sở cách ly tập trung, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có cơ sở cách ly tập trung xem xét, quyết định ghép danh sách cử tri ở cơ sở cách ly tập trung vào khu vực bỏ phiếu thích hợp, bảo đảm sự thuận tiện và phù hợp với năng lực của tổ chức phụ trách bầu cử trên địa bàn; thực hiện rà soát, bổ sung thêm thành viên Tổ bầu cử, bảo đảm đủ slượng theo quy định của Luật Bầu cử đại biu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, trong đó chú ý bổ sung thành viên là những người đang làm nhiệm vụ trong cơ sở cách ly tập trung, có kinh nghiệm, hiểu biết pháp luật về bầu ctham gia vào Tổ bầu cử và tổ chức tập huấn nghiệp vụ bầu cử cho các thành viên mới được bsung theo đúng quy định.

Tổ bầu cử, thành viên Tổ bầu cử được phân công nhiệm vụ tổ chức để cử tri trong khu cách ly tập trung thực hiện việc bỏ phiếu có trách nhiệm chuẩn bị hòm phiếu phụ, phiếu bầu cử, con dấu “Đã bỏ phiếu” và các điều kiện bảo đảm cần thiết khác cho công tác tổ chức bỏ phiếu tại cơ sở cách ly tập trung.

Đối với nhng nơi không thể chuyển ngay hòm phiếu phụ về phòng bỏ phiếu do yêu cầu của công tác phòng, chng dịch bệnh thì sau khi hết giờ bỏ phiếu, thành viên Tổ bầu cử tại cơ sở cách ly tập trung được phép thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định tại Điều 73 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân (bao gồm cả việc thống kê, lập biên bản, niêm phong phiếu bầu chưa sử dụng, kiểm phiếu bầu có trong hòm phiếu phụ...) và báo cáo kết quả kiểm phiếu cho T trưng T bu cử bng cách thức phù hợp. Thành viên T bu cử chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin về kết quả kiểm phiếu. Sau khi thực hiện đầy đủ các biện pháp khử khuẩn, tiệt trùng, cách ly... cần thiết theo quy định, thành viên Tổ bầu cử chuyển hòm phiếu phụ, phiếu bầu cử đã được niêm phong cùng biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử về Tổ bầu cử.

2. Trường hợp cơ sở cách ly tập trung, địa bàn phải thực hiện phong tỏa có số lượng cử tri quá lớn hoặc có nguy cơ lây nhiễm bệnh dịch cao, thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có cơ sở cách ly tập trung, địa bàn bị phong tỏa cân nhắc, có thể quyết định thành lập bổ sung khu vực bỏ phiếu riêng tại cơ sở cách ly tập trung, địa bàn bị phong tỏa sau khi báo cáo và được sự phê chuẩn của Ủy ban nhân dân cấp huyện. Trên cơ sở đó, quyết định thành lập T bu cử đchủ động phụ trách công tác bầu cử tại khu vực bphiếu theo quy định.

3. Trường hợp các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương có thành viên là người tiếp xúc gn với trường hợp xác định mắc Covid-19 (F1, F2) dẫn đến phải cách ly tập trung hoặc cách ly tại nhà thì tùy tình hình, điều kiện thực tế và nhân sự cụ thể, các địa phương chủ động rà soát, bổ sung, thay thế thành viên tham gia các tổ chức phụ trách bu cử để vừa bảo đảm đủ slượng theo quy định của Luật Bầu cử đại biu Quốc hội và đại biu Hội đồng nhân dân, vừa đáp ứng yêu cầu của công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn; khẩn trương tổ chức tập hun nghiệp vụ cho thành viên các tổ chức phụ trách bu cử mới được bổ sung, nht là thành viên các Tbầu cử; có cơ chế, phương án sẵn sàng huy động, trưng tập thêm các nhân sự phù hợp, có kinh nghiệm, hiểu biết pháp luật về bầu ctham gia giúp việc, hỗ trợ cho hoạt động của các tổ chức phụ trách bầu cử.

Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia xin trân trọng thông báo và đề nghị các cơ quan kịp thời tổ chức triển khai thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐBCQG (đ
b/c);
- Các thành viên HĐBC
QG;
- Các Tiểu ban của HĐBC
QG;
- Ủy ban TWMTT
QVN;
- Bộ Nội vụ (để p/h hướng dẫn);
- T
nh y, Thành ủy, UBND các tỉnh, TP;
- Lưu: VPHĐBCQG, PL.

e-Pas: 34125

CHÁNH VĂN PHÒNG
Bùi Văn Cường

 1 Theo đó, đến ngày bầu cử, Tổ bầu cử cngười mang hòm phiếu phụ, dấu “Đã bỏ phiếu” và phiếu bầu cử đến cơ sở cách ly tập trung hoặc nơi ở, nơi lưu trú của cử tri đang được cách ly tại nhà hoặc địa điểm thuận tiện khác để cử tri nhận phiếu bầu và thực hiện việc bỏ phiếu.... Sau khi cử tri hoàn thành việc bỏ phiếu, thành viên Tổ bầu cử phải thực hiện việc khử khuẩn hòm phiếu phụ và mang ngay hòm phiếu phụ v phòng bỏ phiếu theo quy định.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 225/VPHĐBCQG-PL ngày 11/05/2021 hướng dẫn phương án tổ chức bỏ phiếu ở cơ sở cách ly tập trung và việc kiện toàn, bổ sung thành viên tham gia tổ chức phụ trách bầu cử do Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


133

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.2.222