Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1200/VPCP-KSTT thực hiện giai đoạn 3 Đề án 30 và Chỉ thị 1722/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1200/VPCP-KSTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 01/03/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1200/VPCP-KSTT
V/v: triển khai thực hiện giai đoạn 3 Đề án 30 và Chỉ thị số 1722/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Các cơ quan: Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội.

Để đảm bảo tiến độ và chất lượng thực thi các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính đã được Chính phủ thông qua tại 25 Nghị quyết về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của các Bộ, ngành và đảm bảo triển khai thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại các Bộ, ngành theo quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010, Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 1722/CT-TTg ngày 17 tháng 9 năm 2010, Văn phòng Chính phủ cử đoàn công tác đến làm việc với quý Cơ quan về các nội dung sau đây:

1. Về nội dung làm việc

- Về tình hình, kết quả triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của các Bộ, ngành (nêu rõ: kế hoạch thực hiện; số lượng thủ tục hành chính đã thực thi phương án đơn giản hóa; tổng số văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành để thực thi phương án đơn giản hóa, trong đó liệt kê cụ thể danh mục các văn bản trên; các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị).

- Công tác kiểm soát quy định thủ tục hành chính: Việc đảm bảo yêu cầu của việc quy định thủ tục hành chính; công tác thực hiện lấy ý kiến đối với quy định về thủ tục hành chính trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; việc triển khai thực hiện đánh giá tác động của thủ tục hành chính; thực hiện công tác thẩm định quy định về thủ tục hành chính, trong đó Bộ Tư pháp và các đơn vị pháp chế của các Bộ, cơ quan ngang Bộ báo cáo cụ thể tình hình việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại điểm 2 mục III Chỉ thị số 1722/CT-TTg ngày 17 tháng 9 năm 2010.

- Thực hiện thống kê, công bố, công khai thủ tục hành chính và cập nhật, duy trì cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

- Về tình hình, kết quả việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống nhân dân.

- Việc triển khai thực hiện công tác tổ chức cán bộ thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT-VPCP-BNV ngày 26 tháng 01 năm 2011 của Văn phòng Chính phủ - Bộ Nội vụ.

- Công tác lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính.

- Công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung về Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 và Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ; tổ chức tập huấn về cách thức đánh giá tác động của các quy định về thủ tục hành chính và tính toán chi phí tuân thủ thủ tục hành chính; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch truyền thông trong việc kiểm soát thủ tục hành chính.

2. Về thời gian, địa điểm làm việc

- Theo lịch làm việc tại Phụ lục đính kèm.

- Địa điểm: Tại trụ sở quý Cơ quan.

3. Về thành phần làm việc

- Về phía đoàn công tác của Văn phòng Chính phủ, gồm có:

+ Lãnh đạo Cục Kiểm soát thủ tục hành chính;

+ Cán bộ của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính được phân công theo dõi;

+ Phóng viên Cổng thông tin điện tử Chính phủ.

- Về phía Bộ, ngành, gồm có:

+ Đại diện Lãnh đạo của Bộ, ngành chủ trì làm việc;

+ Chánh Văn phòng Bộ, ngành;

+ Cán bộ thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ, ngành;

+ Đại diện lãnh đạo và cán bộ các đơn vị có liên quan.

4. Kết quả làm việc

Kết thúc đợt làm việc, Văn phòng Chính phủ sẽ có văn bản tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả làm việc.

Đề nghị quý Cơ quan chuẩn bị báo cáo bằng văn bản về các nội dung trên và tạo điều kiện thuận lợi để đoàn công tác hoàn thành nhiệm vụ.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cục QT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KSTT (3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

PHỤ LỤC

LỊCH LÀM VIỆC VỚI CÁC BỘ, NGÀNH
(Ban hành kèm theo Công văn số 1200/VPCP-KSTT ngày 01 tháng 3 năm 2011 của Văn phòng Chính phủ)

TT

Cơ quan làm việc

Thời gian

Đơn vị phụ trách

Ngày

Giờ

01

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

18/3/2011

08h30-11h00

Phòng KTTH

02

Bộ Tài chính

18/3/2011

13h30-16h30

Phòng KTTH

03

Bộ Tài nguyên và Môi trường

21/3/2011

08h30-11h00

Phòng KTN

04

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

21/3/2011

13h30-16h30

Phòng KTN

05

Bộ Khoa học và Công nghệ

22/3/2011

08h30-11h00

Phòng KGVX

06

Bảo hiểm xã hội Việt Nam

22/3/2011

13h30-16h30

Phòng KGVX

07

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

23/3/2011

08h30-11h00

Phòng KTTH

08

Bộ Công Thương

23/3/2011

13h30-16h30

Phòng KTTH

09

Bộ Thông tin và Truyền thông

24/3/2011

08h30-11h00

Phòng KGVX

10

Bộ Y tế

24/3/2011

13h30-16h30

Phòng KGVX

11

Bộ Công an

25/3/2011

08h30-11h00

Phòng NC

12

Bộ Tư pháp

25/3/2011

13h30-16h30

Phòng NC

13

Ngân hàng Phát triển Việt Nam

28/3/2011

08h30-11h00

Phòng KTTH

14

Ngân hàng Chính sách xã hội

28/3/2011

13h30-16h30

Phòng KTTH

15

Bộ Giao thông vận tải

29/3/2011

08h30-11h00

Phòng KTN

16

Bộ Xây dựng

29/3/2011

13h30-16h30

Phòng KTN

17

Bộ Nội vụ

30/3/2011

08h30-11h00

Phòng NC

18

Bộ Ngoại giao

30/3/2011

13h30-16h30

Phòng NC

19

Bộ Giáo dục và Đào tạo

31/3/2011

08h30-11h00

Phòng KGVX

20

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

31/3/2011

13h30-16h30

Phòng KGVX

21

Thanh tra Chính phủ

01/4/2011

08h30-11h00

Phòng NC

22

Bộ Quốc phòng

01/4/2011

13h30-16h30

Phòng NC

23

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

04/4/2011

08h30-11h00

Phòng KGVX

24

Ủy ban Dân tộc

04/4/2011

13h30-16h30

Phòng KTN

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1200/VPCP-KSTT thực hiện giai đoạn 3 Đề án 30 và Chỉ thị 1722/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.563

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.205.144