Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 05/BXD-TTr Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phạm Gia Yên
Ngày ban hành: 12/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/BXD-TTr
V/v hướng dẫn áp dụng Nghị định số 180/2007/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2016

 

Kính gửi: Sở Xây dựng Thành phố Hà Nội

Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 6198/SXD-TTr ngày 25 tháng 7 năm 2016 đề nghị hướng dẫn áp dụng Nghị định số 180/2007/NĐ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Xây dựng (năm 2003) về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến cụ thể như sau:

Ngày 26/02/2015, Bộ Xây dựng có Văn bản số 369/BXD-TTr giải đáp về hiệu lực của Nghị định số 180/2007/NĐ-CP. Tại thời điểm này, trên cơ sở quy định tại Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, Nghị định số 180/2007/NĐ-tiếp tục được áp dụng.

Đồng thời, ngày 30/3/2015, Bộ Xây dựng có Văn bản số 626/BXD-TTr báo cáo Chính phủ quyết định việc tiếp tục áp dụng Nghị định số 180/2007/NĐ-CP đối với những nội dung không trái với Luật Xây dựng năm 2014, đồng thời, đình chỉ thực hiện một số nội dung của Nghị định nhưng Luật Xây dựng năm 2014 không quy định như: ngừng cung cấp điện, nước đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trật tự xây dựng.

Ngày 24/4/2015, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 2893/VPCP-KTN thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, yêu cầu Bộ Xây dựng chủ trì, thống nhất với Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện những nội dung đã đề xuất tại văn bản số 626/BXD-TTr ngày 30/3/2015 của Bộ Xây dựng. Tuy nhiên, Bộ Tư pháp không đồng ý với phương án Bộ Xây dựng đề xuất, đề nghị Bộ Xây dựng soạn thảo, trình Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 180/2007/NĐ-CP theo tinh thần hợp nhất với Nghị định số 121/2013/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Như vậy, đến thời điểm trước ngày 01/7/2016 (ngày Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 có hiệu lực thi hành), Nghị định số 180/2007/NĐ-CP vẫn có hiệu lực thi hành, tuy nhiên, không áp dụng các quy định của Nghị định về ngừng cung cấp điện, nước đối với công trình vi phạm trật tự xây dựng, do những nội dung này không còn được quy định tại Luật Xây dựng năm 2014.

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2014: “Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thì văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành văn bản đó cũng đồng thời hết hiệu lực”. Viện dẫn quy định này thì Nghị định số 180/2007/NĐ-CP hết hiệu lực thi hành do Luật Xây dựng năm 2003 đã hết hiệu lực.

Tuy nhiên, để đảm bảo tính ổn định, liên tục của hoạt động quản lý nhà nước, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 09/5/2016 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2016, trong đó Mục 10 của Nghị quyết nêu rõ: “Đối với các văn bản quy định chi tiết của các luật, pháp lệnh đã hết hiệu lực nhưng chưa ban hành kịp thời văn bản thay thế, Chính phủ thống nhất tiếp tục áp dụng nếu không trái với tinh thần của luật, pháp lệnh mới ban hành”.

Căn cứ Nghị quyết số 33/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng trả lời Sở Xây dựng Thành phố Hà Nội như sau:

1. Nghị định số 180/2007/NĐ-CP và Nghị định số 121/2013/NĐ-CP tiếp tục có hiệu lực thi hành cho đến khi có Nghị định thay thế, nếu không trái với tinh thần của Luật Xây dựng năm 2014, Luật Nhà ở năm 2014, Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 và những văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan khác.

2. Luật Xây dựng năm 2014 không quy định việc áp dụng biện pháp ngừng cung cấp điện, nước đối với công trình vi phạm trật tự xây dựng, do vậy, không áp dụng quy định về ngừng cung cấp điện, nước của Nghị định số 180/2008/NĐ-CP.

Bộ Xây dựng đề nghị Sở Xây dựng Thành phố Hà Nội nghiên cứu, áp dụng theo quy định,/.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Phạm Hồng Hà (để b/c);
- Thứ trưởng Lê Quang Hùng (để b/c);
- Lưu: VT, TTr.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH THANH TRA
Phạm Gia Yên

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 05/BXD-TTr ngày 12/08/2016 hướng dẫn áp dụng Nghị định 180/2007/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.508

DMCA.com Protection Status
IP: 100.25.42.211