Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 120/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Duy Đồng
Ngày ban hành: 11/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG,
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 120/LĐTBXH-TL
V/v: triển khai thực hiện Nghị định số 03/2006/NĐ-CP của Chính phủ

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2006

Kính gửi:

- Bộ quản lý ngành
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Để triển khai thực hiện Nghị định số 03/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung đối với lao động Việt Nam làm việc cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Thủ trưởng Bộ quản lý ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số công việc sau:

1. Chỉ đạo cơ quan quản lý nhà nước về lao động tại địa phương, Ban quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất tổ chức phổ biến trực tiếp đến các nhà đầu tư thực hiện các quy định tại Nghị định số 03/2006/NĐ-CP của Chính phủ và phối hợp với Liên đoàn Lao động địa phương đôn đốc, kiểm tra thực hiện ở các doanh nghiệp địa bàn.

2. Tuyên truyền, giải thích trên các phương tiện thông tin đại chúng (Đài truyền hình, Đài phát thanh, các báo) về nội dung của Nghị định số 03/2006/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản pháp luật khác có liên quan quy định về quyền, lợi ích đối với người lao động mà người sử dụng lao động phải thực hiện.

3. Khi triển khai thực hiện cần nắm vững một số nội dung sau để giải thích cho doanh nghiệp:

a) Người lao động Việt Nam hưởng mức lương tối thiểu theo quy định tại Điều 1 Nghị định số 03/2006/NĐ-CP của Chính phủ là người lao động làm công việc giản đơn nhất không phải học nghề trong điều kiện lao động bình thường.

b) Người lao động đã qua học nghề hưởng lương theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định số 03/2006/NĐ-CP của Chính phủ là người lao động đã qua học nghề quy định tại Điều 28 của Luật Giáo dục năm 1998, Nghị định số 01/2001/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Bộ luật Lao động và Luật Giáo dục về dạy nghề và Điều 32 Luật Giáo dục năm 2005. Theo đó:

- Đối với người lao động đã qua học nghề mà người sử dụng lao động đang trả mức lương tối thiểu theo quy định tại Quyết định 708/1999/QĐ-BLĐTBXH ngày 15 tháng 6 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc người lao động đã được tuyển chọn sau khi thử việc trước ngày 01 tháng 02 năm 2006 thì kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2006 trở đi phải điều chỉnh theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định số 03/2006/NĐ-CP của Chính phủ (trả cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu quy định tại Điều 1 Nghị định số 03/2006/NĐ-CP của Chính phủ).

- Đối với người lao động đã qua học nghề được tuyển dụng từ ngày 01 tháng 02 năm 2006 trở đi thì sau khi thử việc theo quy định tại Điều 32 Bộ luật Lao độngĐiều 7 Nghị định 44/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động phải trả cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu quy định tại Điều 1 Nghị định số 03/2006/NĐ-CP của Chính phủ.

c) Khi áp dụng mức lương tối thiểu theo Nghị định số 03/2006/NĐ-CP của Chính phủ thì người sử dụng lao động không được xoá bỏ, cắt giảm các khoản trợ cấp, phụ cấp, tiền thưởng, ăn ca, tiền hỗ trợ đi lại, nhà ở… mà doanh nghiệp đang thực hiện từ trước đến nay.

d) Đối với các mức lương được thoả thuận trong hợp đồng lao động hoặc trong thang lương, bảng lương do doanh nghiệp xây dựng theo quy định tại Điều 57 Bộ luật lao động và Nghị định 114/2002/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương thì mức điều chỉnh cụ thể do người sử dụng lao động và người lao động thoả thuận nhưng phải phù hợp với mặt bằng tiền công trên thị trường và giá cả sinh hoạt.

đ) Để đảm bảo quyền lợi của người lao động theo quy định của pháp luật lao động, yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về lao động tại địa phương phải giám sát, kiểm tra, đôn đốc doanh nghiệp xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương và đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước về lao động tại địaphương theo quy định tại Nghị định 114/2002/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương: thực hiện ký kết hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể, xây dựng định mức lao động, thực hiện chế độ trả lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, chế độ nâng bậc lương, chế độ tiền thưởng, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi theo quy định của pháp luật lao động.

e) Đối với người lao động Việt Nam làm việc cho cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện trong Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 14/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dân xthực hiện Nghị định 114/2002/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ.

4. Trong quá trình thực hiện Nghị định số 03/2006/NĐ-CP của Chính phủ nếu phát sinh vướng mắc mà Bộ quản lý ngành, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương không giải quyết được thì báo cáo ngay để Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xử lý kịp thời./.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 120/LĐTBXH-TL ngày 11/01/2006 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc triển khai thực hiện Nghị định số 03/2006/NĐ-CP của Chính phủ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.969

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.173.188
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!