Cải cách thủ tục hành chính trong ngành bảo hiểm xã hội

14/06/2024 08:49 AM

Ngày 29/02/2024, BHXH Việt Nam ban hành Quyết định 249/QĐ-BHXH chương trình hành động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện Quyết định 38/QĐ-TTg ngày 11/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ.

Huệ Mẫn

Trong đó, cải cách thủ tục hành chính ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam là một trong những nhiệm vụ và giải pháp của chương trình hành động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Cụ thể gồm những nội dung sau đây:

Cải cách thủ tục hành chính ngành bảo hiểm xã hội

(i) Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam Việt Nam chủ trì, Bảo hiểm xã hội tỉnh, phối hợp với các đơn vị liên quan:

- Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính; loại bỏ các thành phần hồ sơ không cần thiết, cắt giảm mạnh các mẫu đơn, tờ khai có nội dung thông tin trùng lặp, không phát sinh thủ tục hành chính mới không cần thiết. Công khai, minh bạch thủ tục hành chính, cải tiến quy trình nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ thông tin để cung cấp các dịch vụ công theo hướng người dân, tổ chức, doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính.

- Kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật quy định thủ tục hành chính. Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên tất cả các lĩnh vực Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp.

(ii) Ban Quản lý Thu - Sổ, Thẻ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:

Rà soát và đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp theo Nghị quyết 68/NQ-CP năm 2020 của Chính phủ.

(iii) Trung tâm Công nghệ thông tin chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:

- Kết nối, chia sẻ, khai thác thông tin, dữ liệu với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ công tác quản lý và cung cấp các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

(iv) Trung tâm dịch vụ hỗ trợ chăm sóc khách hàng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:

- Tăng cường công tác chăm sóc, tư vấn, hỗ trợ, giải đáp người dân và doanh nghiệp về chế độ, chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp qua các kênh trực tiếp và gián tiếp.

- Thực hiện đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế đối với sự phục vụ của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam hàng năm. Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ của công chức, viên chức ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đối với người dân và doanh nghiệp.

Xem thêm chi tiết tại Quyết định 249/QĐ-BHXH ngày 29/02/2024.

 

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 430

Bài viết về

lĩnh vực Bảo hiểm

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:00 | 20/07/2024 Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp 2024 38/2024/QH15 ngày 27/6/2024
  • 15:50 | 20/07/2024 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024
  • 11:40 | 20/07/2024 Thông tư 49/2024/TT-BTC ngày 16/7/2024 hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2025-2027
  • 10:30 | 20/07/2024 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2024 42/2024/QH15 ngày 29/6/2024
  • 10:20 | 20/07/2024 Luật Thủ đô 2024 39/2024/QH15 ngày 28/6/2024
  • 10:05 | 20/07/2024 Luật Cảnh vệ sửa đổi 2024 40/2024/QH15 ngày 28/6/2024
  • 09:45 | 20/07/2024 Luật Lưu trữ 2024 33/2024/QH15 ngày 21/6/2024
  • 09:35 | 20/07/2024 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 41/2024/QH15 ngày 29/6/2024
  • 17:22 | 19/07/2024 Nghị định 89/2024/NĐ-CP ngày 16/7/2024 về chuyển đổi công ty nhà nước được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tổ chức và hoạt động theo quy định tại Luật Doanh nghiệp
  • 17:20 | 19/07/2024 Nghị định 90/2024/NĐ-CP ngày 17/7/2024 sửa đổi Danh mục chất ma túy và tiền chất kèm theo Nghị định 57/2022/NĐ-CP quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất
3.92.91.54

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn