Hướng dẫn xin cấp GCN đủ điều kiện kinh doanh casino

29/05/2017 09:24 AM

Quyết định 902/QĐ-BTC hướng dẫn doanh nghiệp có nhu cầu xin cấp giấy chứng nhận (GCN) đủ điều kiện kinh doanh casino sẽ nộp 1 bộ hồ sơ đến Bộ Tài chính bao gồm:

Văn Dũng

- Đơn xin cấp GCN đủ điều kiện kinh doanh casino.

- Bản sao có chứng thực GCN đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư (trong đó có hoạt động kinh doanh casino) và GCN đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư điều chỉnh (nếu có).

- Hồ sơ tài liệu chứng minh đã hoàn thành việc giải ngân vốn đầu tư.

- Sơ đồ vị trí bố trí điểm kinh doanh.

- Dự thảo quy chế quản lý nội bộ, tổ chức bộ phận kiểm soát nội bộ, quy định phòng chống rửa tiền, giải quyết tranh chấp, thể lệ trò chơi.

- Danh sách, phiếu lý lịch tư pháp, bản sao văn bằng có chứng thực chứng minh năng lực của người quản lý.

- Phương án kinh doanh casino gồm: Thông tin doanh nghiệp, thông tin thực hiện dự án, thời hạn đề nghị được phép kinh doanh casino …

Đối với các giấy tờ yêu cầu chứng thực, doanh nghiệp có thể gửi bản sao không chứng thực kèm theo bản chính để đối chiếu.

Quyết định 902/QĐ-BTC có hiệu lực từ ngày 22/5/2017.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,789

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 08:00 | 06/12/2022 Hướng dẫn 05-HD/UBKTTW ngày 22/11/2022 thực hiện một số điều trong Quy định 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.
  • 07:45 | 06/12/2022 Thông tư 69/2022/TT-BTC ngày 16/11/2022 quy định chi tiết về chứng chỉ bảo hiểm, chứng chỉ đại lý bảo hiểm, chứng chỉ môi giới bảo hiểm, chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm.
  • 13:30 | 05/12/2022 Thông tư 19/2022/TT-BNNPTNT ngày 02/12/2022 ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam và Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam
  • 11:25 | 05/12/2022 Thông tư 16/2022/TT-NHNN ngày 30/11/2022 quy định về lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
  • 11:00 | 05/12/2022 Thông tư 15/2022/TT-NHNN ngày 30/11/2022 quy định về tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
  • 09:50 | 05/12/2022 Chỉ thị 01/CT-VKSTC ngày 02/12/2022 về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023
  • 07:50 | 05/12/2022 Thông tư 28/2022/TT-BGTVT ngày 29/11/2022 quy định về quản lý, duy trì, chia sẻ và đảm bảo an toàn thông tin dữ liệu đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải
  • 14:40 | 02/12/2022 Thông tư 70/2022/TT-BTC ngày 16/11/2022 quy định về quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, chi nhánh doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài
  • 07:40 | 02/12/2022 Nghị định 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 về đăng ký biện pháp bảo đảm
  • 14:30 | 01/12/2022 Công văn 8056/VPCP-KGVX ngày 01/12/20222 về nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn