Thông Báo Văn Bản Mới >> Chính sách mới

  • Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ cuối tháng 10/2022 09:51 | 18/10/2022
  • Cho phép nộp hồ sơ cấp lại GCN kinh doanh khai thác cảng biển qua cổng dịch vụ công, ban hành chương trình đào tạo về nghiệp vụ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia,... là một trong những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ cuối tháng 10/2022 (từ ngày 21/10 - 31/10/2022).
  • Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ cuối tháng 9/2022 11:11 | 22/09/2022
  • Danh mục vị trí công tác thuộc lĩnh vực Đầu tư phải định kỳ chuyển đổi, quy định mới về chi phí lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, điều chỉnh và đánh giá quy hoạch di tích là những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ cuối tháng 9/2022.
  • Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ ngày 01/9/2022 14:20 | 29/08/2022
  • Các chính sách mới nổi bật như quy định về kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; chế độ kế toán áp dụng cho các hoạt động xã hội, từ thiện;… là những chính sách mới nổi bật bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/9/2022.
  • Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ cuối tháng 08/2022 09:21 | 19/08/2022
  • Nhiều chính sách mới nổi bật sẽ bắt đầu có hiệu lực từ cuối tháng 8/2022 (từ ngày 21/8 - 31/8/2022) như hộ gia đình, cá nhân sẽ bị phạt nếu không phân loại rác thải sinh hoạt, thay đổi tiêu chuẩn năng lực chuyên môn của viên chức văn hóa cơ sở,...
Chính sách đưa ngày: từ - đến

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn