Thông Báo Văn Bản Mới >> Chính sách mới

 • Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ cuối tháng 12/2023 14:07 | 21/12/2023
 • Thời hạn xây dựng kế hoạch vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước; Mức chi giải thưởng thi tìm hiểu về phòng, chống bạo lực gia đình; Ban hành 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện giao thông đường sắt... là những chính nổi bật có hiệu lực từ cuối tháng 12/2023 (từ ngày 21 - 31/12/2023).
 • Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ giữa tháng 12/2023 10:21 | 11/12/2023
 • Điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ; Mức thu phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường từ ngày 15/12/2023; Quy định về chia vùng để tính định mức giáo viên phổ thông;... là những chính nổi bật có hiệu lực từ giữa tháng 12/2023 (từ ngày 11 - 20/12/2023).
 • Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 12/2023 09:02 | 30/11/2023
 • Nghị định sửa Nghị định hướng dẫn Luật Bảo hiểm y tế có hiệu lực từ 03/12/2023; Bổ sung mã đối tượng trên thẻ BHYT của nhóm do NSNN đóng từ ngày 03/12/2023; Một số giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước;... là những chính nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 12/2023 (từ ngày 01 - 10/12/2023).
 • Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ cuối tháng 11/2023 08:53 | 21/11/2023
 • Quy chế thi học sinh giỏi cấp quốc gia áp dụng từ 25/11/2023; Thủ tục chấp thuận thiết lập báo hiệu hàng hải từ 27/11/2023; Quy định các Hội đồng thẩm định, phân loại phim;... là những chính nổi bật có hiệu lực từ cuối tháng 11/2023 (từ ngày 21 - 30/11/2023).
 • Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ giữa tháng 11/2023 14:27 | 09/11/2023
 • Giảm 30% tiền thuê đất phải nộp của năm 2023; Biểu mức thu phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm từ ngày 15/11/2023; Hướng dẫn xếp lương các ngạch công chức chuyên ngành thống kê... là những chính nổi bật có hiệu lực từ giữa tháng 11/2023 (từ ngày 11 - 20/11/2023).
 • Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 11/2023 14:46 | 30/10/2023
 • Chức danh được sử dụng thường xuyên một xe ô tô trong thời gian công tác, không quy định mức giá; Nguyên tắc xác định vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành NN&PTNT; Nội dung chương trình phát triển đô thị tỉnh... là những chính nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 11/2023 (từ ngày 01 - 10/11/2023).
 • Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ cuối tháng 10/2023 15:44 | 19/10/2023
 • Mức thu lệ phí đăng ký, cấp biển số xe lần đầu từ 22/10/2023; Quy định danh mục hồ sơ kiểm toán nhà nước; Quy định danh mục cơ sở dữ liệu chuyên ngành Nội vụ;... là những chính sách nổi bật có hiệu lực từ cuối tháng 10/2023 (từ ngày 21 - 31/10/2023).
 • Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ giữa tháng 10/2023 14:16 | 09/10/2023
 • Lương viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp cao nhất 14,4 triệu đồng; quy định về chủ thể ký hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt;… là những chính nổi bật có hiệu lực từ giữa tháng 10/2023 (từ ngày 11 - 20/10/2023)
Chính sách đưa ngày: từ - đến

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn