Chính sách mới >> Tham nhũng 22/06/2024 17:49 PM

Người đứng ra tố cáo tham nhũng, tiêu cực sẽ được bảo vệ theo quy định của Đảng

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
22/06/2024 17:49 PM

Dưới đây là nội dung quy định người đứng ra tố cáo tham nhũng, tiêu cực sẽ được bảo vệ theo Quyết định 164-QĐ/TW năm 2024.

Người đứng ra tố cáo tham nhũng, tiêu cực sẽ được bảo vệ theo quy định của Đảng

Người đứng ra tố cáo tham nhũng, tiêu cực sẽ được bảo vệ theo quy định của Đảng (Hình từ internet)

Ban chấp hành Trung ương ban hành Quyết định 164-QĐ/TW ngày 06/6/2024 về Quy trình giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng trực thuộc Trung ương và đảng viên là cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý.

Người đứng ra tố cáo tham nhũng, tiêu cực sẽ được bảo vệ theo quy định của Đảng

Theo Quyết định 164-QĐ/TW, Quy trình giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng trực thuộc Trung ương và đảng viên là cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý gồm 3 bước: Bước chuẩn bị; bước tiến hành và bước kết thúc, trong đó quy định cụ thể từng công việc trong quá trình giải quyết tố cáo.

Nổi bật, tại bước tiến hành đã có nội dung "thực hiện biện pháp bảo vệ người tố cáo theo quy định"

Theo đó, ở giai đoạn thẩm tra, xác minh, đoàn kiểm tra sẽ nghiên cứu báo cáo, hồ sơ, tài liệu và chứng cứ nhận được; tiến hành thẩm tra, xác minh, làm việc với người tố cáo, các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Trong quá trình thẩm tra, xác minh, đoàn kiểm tra gặp và làm việc trực tiếp với người tố cáo (nếu cần) và thực hiện biện pháp bảo vệ người tố cáo theo quy định.

Hiện nay, việc bảo vệ người tố cáo tiêu cực, tham nhũng nói chung được quy định tại Luật Phòng chống tham nhũng 2018Luật Tố cáo 2018.

Căn cứ Điều 67 Luật Phòng chống tham nhũng 2018 quy định bảo vệ người phản ánh, tố cáo, báo cáo về hành vi tham nhũng như sau:

- Việc bảo vệ người tố cáo hành vi tham nhũng được thực hiện theo quy định của pháp luật về tố cáo.

- Người phản ánh, báo cáo về hành vi tham nhũng được áp dụng các biện pháp bảo vệ như bảo vệ người tố cáo.

Từ quy định trên, tiếp tục căn cứ quy định của Điều 47 Luật Tố cáo 2018 về người được bảo vệ, phạm vi bảo vệ như sau:

- Bảo vệ người tố cáo là việc bảo vệ bí mật thông tin của người tố cáo, bảo vệ vị trí công tác, việc làm, tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người tố cáo, vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người tố cáo.

- Người tố cáo được bảo vệ bí mật thông tin cá nhân, trừ trường hợp người tố cáo tự tiết lộ.

- Khi có những căn cứ về việc vị trí công tác, việc làm, tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người tố cáo đang bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị xâm hại ngay tức khắc hay họ bị trù dập, phân biệt đối xử do việc tố cáo, thì người giải quyết tố cáo, cơ quan khác có thẩm quyền tự quyết định hoặc theo đề nghị của người tố cáo quyết định việc áp dụng biện pháp bảo vệ cần thiết.

Như vậy, có thể thấy việc bảo vệ người tố cáo là yếu tố quan trọng trong công tác phòng chống tham nhũng và tiêu cực hiện nay, vì thế mà Quyết định 164-QĐ/TW của Bộ Chính trị là một bước tiến quan trọng về giải quyết tố cáo, trong đó có bảo vệ người tố cáo tiêu cực, tham nhũng.

Cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo vệ người tố cáo tham những, tiêu cực

- Người giải quyết tố cáo có trách nhiệm bảo vệ bí mật thông tin, vị trí công tác, việc làm của người được bảo vệ thuộc quyền quản lý và những nội dung bảo vệ khác nếu thuộc thẩm quyền của mình; trường hợp không thuộc thẩm quyền thì yêu cầu hoặc đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền áp dụng các biện pháp bảo vệ.

- Cơ quan tiếp nhận, xác minh nội dung tố cáo có trách nhiệm bảo vệ bí mật thông tin của người tố cáo.

- Cơ quan Công an chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện việc bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người được bảo vệ.

- Cơ quan quản lý nhà nước về cán bộ, công chức, viên chức, lao động, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện việc bảo vệ vị trí công tác, việc làm của người được bảo vệ.

- Ủy ban nhân dân các cấp, Công đoàn các cấp, cơ quan, tổ chức khác, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm phối hợp với cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo vệ thực hiện việc bảo vệ bí mật thông tin, vị trí công tác, việc làm, tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người được bảo vệ.

(Điều 48 Luật Tố cáo 2018)

Lê Nguyễn Anh Hào

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,721

Bài viết về

lĩnh vực Đảng

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn