Tải về phụ lục Nghị định 98 hướng dẫn Luật Thi đua khen thưởng 2022

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diễm My
20/04/2024 11:45 AM

Cho tôi hỏi các phụ lục Nghị định 98 hướng dẫn Luật Thi đua khen thưởng 2022 quy định những gì? – Yến Phượng (Khánh Hòa)

Tải về phụ lục Nghị định 98 hướng dẫn Luật Thi đua khen thưởng 2022

Tải về phụ lục Nghị định 98 hướng dẫn Luật Thi đua khen thưởng 2022 (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Nghị định 98 hướng dẫn Luật Thi đua khen thưởng 2022

Nghị định 98 quy định chi tiết thi hành khoản 5 Điều 11; khoản 2 Điều 12; khoản 2 Điều 14; khoản 4 Điều 25; khoản 7 Điều 34; khoản 6 Điều 35; khoản 5 Điều 36; khoản 5 Điều 37; khoản 5 Điều 38; khoản 4 Điều 39; khoản 4 Điều 40; khoản 4 Điều 41; khoản 7 Điều 42; khoản 7 Điều 43; khoản 7 Điều 44; khoản 3 Điều 45; khoản 3 Điều 46; khoản 3 Điều 47; khoản 2 Điều 51; khoản 2 Điều 53; khoản 5 Điều 79; khoản 3 Điều 81; khoản 3 Điều 82; khoản 7 Điều 83; khoản 7 Điều 84; khoản 2 Điều 85; khoản 5 Điều 90; khoản 9 Điều 93 của Luật Thi đua khen thưởng 2022.

Nghị định 98 áp dụng đối với cá nhân người Việt Nam, các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khác, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, hộ gia đình; cá nhân, tập thể người Việt Nam định cư ở nước ngoài; cá nhân, tập thể người nước ngoài; cơ quan, tổ chức nước ngoài và các tổ chức quốc tế ở Việt Nam.

2. Tải về phụ lục Nghị định 98 hướng dẫn Luật Thi đua khen thưởng 2022

(1) Phụ lục I Nghị định 98: Một số mẫu văn bản áp dụng trong hồ sơ thủ tục khen thưởng

Phụ lục I Nghị định 98

Mẫu số 01

Mẫu Tờ trình đề nghị khen thưởng

Mẫu số 02

Báo cáo thành tích đề nghị tặng Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của Chính phủ; Cờ thi đua và Bằng khen của bộ, ban, ngành, tỉnh; Tập thể lao động xuất sắc (Đơn vị quyết thắng); Giấy khen đối với tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác

Mẫu số 03

Báo cáo thành tích đề nghị tặng hoặc truy tặng Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Chiến sĩ thi đua toàn quốc; Chiến sĩ thi đua, Bằng khen của bộ, ban, ngành, tỉnh và Giấy khen đối với cá nhân có thành tích thực hiện nhiệm vụ công tác

Mẫu số 04

Báo cáo thành tích đề nghị tặng hoặc truy tặng Huân chương cho cá nhân có quá trình cống hiến trong cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc trong lực lượng vũ trang nhân dân

Mẫu số 05

Báo cáo thành tích đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng cho tập thể có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác

Mẫu số 06

Báo cáo thành tích đề nghị tặng hoặc truy tặng danh hiệu Anh hùng cho cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác

Mẫu số 07

Báo cáo thành tích đề nghị tặng hoặc truy tặng Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của bộ, ban, ngành, tỉnh; Giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất

Mẫu số 08

Báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng theo phong trào thi đua chuyên đề hoặc thi đua chuyên đề phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước cho tập thể, cá nhân

Mẫu số 09

Báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng Huân chương Hữu nghị, Huy chương Hữu nghị, Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của bộ, ban, ngành, tỉnh và Giấy khen cho tổ chức nước ngoài

Mẫu số 10

Báo cáo thành tích đề nghị tặng hoặc truy tặng Huân chương Hữu nghị, Huy chương Hữu nghị, Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của bộ, ban ngành, tỉnh và Giấy khen cho cá nhân người nước ngoài

Mẫu số 11

Văn bản chứng nhận hoặc xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ...

(2) Phụ lục II Nghị định 98: Quy định về mẫu huân chương, huy chương, huy hiệu; mẫu bằng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng; mẫu cờ danh hiệu vinh dự nhà nước và cờ thi đua; mẫu trình bày đề nghị cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng

- Phụ lục II.1: Mẫu bản vẽ thiết kế huân chương, huy chương, huy hiệu

Phụ lục II.1

- Phụ lục II.2: Mẫu bản vẽ thiết kế bằng của các hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua

 Phụ lục II.2

- Phụ lục II.3: Mẫu bản vẽ thiết kế cờ danh hiệu vinh dự nhà nước và cờ thi đua

Phụ lục II.3

- Phụ lục II.4: Mẫu trình bày đề nghị cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng

+ Mẫu 4.1. Công văn đề nghị cấp đổi hiện vật khen thưởng của tập thể

+ Mẫu 4.2. Đơn đề nghị cấp đổi hiện vật khen thưởng của cá nhân, hộ gia đình

+ Mẫu 4.3. Công văn đề nghị cấp lại hiện vật khen thưởng của tập thể

+ Mẫu 4.4. Đơn đề nghị cấp lại hiện vật khen thưởng của cá nhân, hộ gia đình

+ Mẫu 4.5. Danh sách đề nghị cấp đổi hiện vật khen thưởng

+ Mẫu 4.6. Danh sách đề nghị cấp lại hiện vật khen thưởng

+ Mẫu 4.7. Giấy chứng nhận Cấp đổi bằng

+ Mẫu 4.8. Giấy chứng nhận Cấp lại bằng

Phụ lục II.4

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 831

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn