Hướng dẫn giải quyết chế độ thai sản của giáo viên trùng với thời gian nghỉ hè

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Hồ Quốc Tuấn
13/04/2024 10:30 AM

Xin cho tôi hỏi cách giải quyết chế độ thai sản của giáo viên trùng với thời gian nghỉ hè như thế nào? - Minh Hà (Kiên Giang)

Hướng dẫn giải quyết chế độ thai sản của giáo viên trùng với thời gian nghỉ hè

Hướng dẫn giải quyết chế độ thai sản của giáo viên trùng với thời gian nghỉ hè (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Hướng dẫn giải quyết chế độ thai sản của giáo viên trùng với thời gian nghỉ hè

Theo Công văn 1125/NGCBQLGD-CSNGCB năm 2017, nếu giáo viên có thời gian nghỉ thai sản trùng hè thì sẽ được giải quyết theo 02 phương án như sau:

** Phương án 1: Căn cứ vào kế hoạch năm học, quy mô, đặc điểm, điều kiện cụ thể của từng trường, giáo viên sẽ được sắp xếp nghỉ bù.

Lúc này, thời gian nghỉ bù của giáo viên nữ sẽ được tính bằng thời gian nghỉ hằng năm theo quy định tại Điều 113 và 114 Bộ luật Lao động 2019 như sau:

- Người lao động làm việc đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

+ 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;

+ 14 ngày làm việc đối với người lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

+ 16 ngày làm việc đối với người làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

- Người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm theo tỷ lệ tương ứng với số tháng làm việc.

- Trường hợp do thôi việc, bị mất việc làm mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ.

- Người sử dụng lao động có trách nhiệm quy định lịch nghỉ hằng năm sau khi tham khảo ý kiến của người lao động và phải thông báo trước cho người lao động biết. Người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hằng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 03 năm một lần.

- Khi nghỉ hằng năm mà chưa đến kỳ trả lương, người lao động được tạm ứng tiền lương theo quy định.

- Khi nghỉ hằng năm, nếu người lao động đi bằng các phương tiện đường bộ, đường sắt, đường thủy mà số ngày đi đường cả đi và về trên 02 ngày thì từ ngày thứ 03 trở đi được tính thêm thời gian đi đường ngoài ngày nghỉ hằng năm và chỉ được tính cho 01 lần nghỉ trong năm.

- Cứ đủ 05 năm làm việc cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm của người lao động theo quy định trên được tăng thêm tương ứng 01 ngày.

** Phương án 2: Nếu do yêu cầu công tác, trường học không bố trí được thời gian nghỉ hằng năm cho giáo viên thì giáo viên sẽ được thanh toán tiền nghỉ hàng năm.

Trong đó, mức chi trả sẽ căn cứ vào quy chế chi tiêu nội bộ của trường học nhưng tối đa không quá mức tiền lương làm thêm giờ ngày thứ Bảy, Chủ nhật.

Theo Điều 98 Bộ luật Lao động 2019, việc tính lương ngày thứ Bảy, Chủ nhật như sau:

- Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

- Người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.

- Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định trên, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày nghỉ hằng tuần.

Thời gian làm việc, nghỉ hè của giáo viên các cấp

Tại mỗi cấp học, giáo viên đều có thời gian làm việc là 42 tuần. Cụ thể như sau:

Công việc

Mầm non

Tiểu học

Cấp 2 và cấp 3

Dự bị đại học

Giảng dạy

35 tuần

35 tuần

37 tuần

28 tuần

Học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ

04 tuần

05 tuần

03 tuần

12 tuần

Chuẩn bị năm học mới

02 tuần

01 tuần

01 tuần

01 tuần

Tổng kết năm học

01 tuần

01 tuần

01 tuần

01 tuần

Thời gian nghỉ hè (*)

08 tuần

02 tháng

02 tháng

02 tháng

(*) Trong đó, bao gồm gồm cả nghỉ hàng năm. Và trong thời gian này, giáo viên được hưởng nguyên lương và các phụ cấp (nếu có).

Căn cứ pháp lý: Điều 3 Thông tư 48/2011/TT-BGDĐT và Điều 5 Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT (sửa đổi tại Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT)

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 324

Bài viết về

lĩnh vực Giáo dục

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn