Tải về phụ lục Nghị định 136/2020 hướng dẫn Luật Phòng cháy chữa cháy

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diễm My
09/04/2024 14:30 PM

Nghị định 136/2020 hướng dẫn Luật Phòng cháy chữa cháy có những phụ lục nào? – Mạnh Dũng (Đồng Nai)

Tải về phụ lục Nghị định 136/2020 hướng dẫn Luật Phòng cháy chữa cháy

Tải về phụ lục Nghị định 136/2020 hướng dẫn Luật Phòng cháy chữa cháy (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Tải về phụ lục Nghị định 136/2020 hướng dẫn Luật Phòng cháy chữa cháy

09 phụ lục Nghị định 136/2020 hướng dẫn Luật Phòng cháy chữa cháy bao gồm:

Tải về phụ lục Nghị định 136/2020 hướng dẫn Luật Phòng cháy chữa cháy

- Phụ lục I: Danh mục cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy và chữa cháy.

- Phụ lục II: Danh mục cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ.

- Phụ lục III: Danh mục cơ sở do cơ quan Công an quản lý.

- Phụ lục IV: Danh mục cơ sở do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý.

- Phụ lục V: Danh mục dự án, công trình, phương tiện giao thông cơ giới thuộc diện thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy.

- Phụ lục VI: Danh mục phương tiện phòng cháy và chữa cháy.

- Phụ lục VII: Danh mục phương tiện phòng cháy và chữa cháy thuộc diện kiểm định.

- Phụ lục VIII: Quy cách cờ hiệu, biển báo và băng sử dụng trong chữa cháy.

- Phụ lục IX: Biểu mẫu sử dụng trong công tác phòng cháy và chữa cháy. Bao gồm:

Mẫu số PC01

Mẫu biểu trưng hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ

Mẫu số PC02

Văn bản đề nghị cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ bằng đường sắt

Mẫu số PC03

Phiếu tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính về phòng cháy và chữa cháy

Mẫu số PC04

Phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành chính về phòng cháy và chữa cháy

Mẫu số PC05

Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ

Mẫu số PC06

Văn bản đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy

Mẫu số PC07

Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy

Mẫu số PC08

Mẫu dấu thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy

Mẫu số PC09

Văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy

Mẫu số PC10

Biên bản kiểm tra

Mẫu số PC11

Văn bản đề nghị kiểm tra kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy

Mẫu số PC12

Văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy

Mẫu số PC13

Quyết định tạm đình chỉ hoạt động

Mẫu số PC14

Quyết định đình chỉ hoạt động

Mẫu số PC15

Văn bản đề nghị phục hồi hoạt động

Mẫu số PC16

Quyết định phục hồi hoạt động

Mẫu số PC17

Phương án chữa cháy của cơ sở

Mẫu số PC18

Phương án chữa cháy của cơ quan Công an

Mẫu số PC19

Văn bản đề nghị phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở

Mẫu số PC20

Lệnh huy động/điều động lực lượng, phương tiện và tài sản tham gia hoạt động phòng cháy và chữa cháy

Mẫu số PC21

Văn bản đề nghị kiểm tra, cấp chứng nhận huấn luyện

Mẫu số PC22

Văn bản đề nghị huấn luyện, kiểm tra, cấp chứng nhận huấn luyện

Mẫu số PC23

Văn bản đề nghị huấn luyện, kiểm tra, cấp chứng nhận huấn luyện

Mẫu số PC24

Văn bản đề nghị cấp đổi/cấp lại chứng nhận huấn luyện

Mẫu số PC25

Biên bản kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy

Mẫu số PC26

Văn bản đề nghị kiểm định và cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy

Mẫu số PC27

Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy

Mẫu số PC28

Biên bản lấy mẫu phương tiện kiểm định

Mẫu số PC29

Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy

Mẫu số PC30

Văn bản đề nghị cấp/cấp đổi/cấp lại Chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy

Mẫu số PC31

Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn trong hoạt động phòng cháy và chữa cháy

Mẫu số PC32

Chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy

Mẫu số PC33

Văn bản đề nghị cấp/cấp đổi/cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

Mẫu số PC34

Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

Mẫu số PC35

Quyết định thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 979

Bài viết về

lĩnh vực Phòng cháy chữa cháy

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn