Các trường hợp người bệnh được xuất viện theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Lê Trương Quốc Đạt
01/04/2024 11:00 AM

Cho tôi hỏi theo quy định mới nhất thì các trường hợp nào người bệnh sẽ được xuất viện? - Quỳnh Hoa (Hậu Giang)

Các trường hợp người bệnh được xuất viện theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023

Các trường hợp người bệnh được xuất viện theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Các trường hợp người bệnh được xuất viện theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023

Theo khoản 5 Điều 77 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 thì người bệnh được ra khỏi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Khi người bệnh đã khỏi bệnh hoặc tình trạng bệnh ổn định;

- Có yêu cầu được ra khỏi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và có cam kết của người bệnh hoặc người đại diện của người bệnh đối với trường hợp người bệnh bị mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, hạn chế năng lực hành vi dân sự, người bệnh là người chưa thành niên.

2. Trách nhiệm của bệnh viện khi người bệnh xuất viện

Theo khoản 6 Điều 77 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 quy định khi người bệnh ra khỏi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm sau đây:

- Hoàn chỉnh hồ sơ bệnh án;

- Hướng dẫn người bệnh về việc tự chăm sóc sức khỏe;

- Chỉ định điều trị ngoại trú trong trường hợp cần thiết;

- Quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh;

- Cung cấp giấy ra viện cho người bệnh.

3. Quy định về tiếp nhận và xử lý đối với người bệnh không có thân nhân

Quy định về tiếp nhận và xử lý đối với người bệnh không có thân nhân theo Điều 72 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 như sau:

- Khi tiếp nhận, thực hiện khám bệnh, chữa bệnh cho người bệnh không có thân nhân, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm kiểm kê, lập biên bản và lưu giữ tài sản của người bệnh.

- Trong thời gian 48 giờ kể từ khi tiếp nhận người bệnh mà vẫn không thể xác định được thân nhân của người bệnh thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm sau đây:

+ Thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đặt trụ sở để báo tìm thân nhân của người bệnh trên các phương tiện thông tin đại chúng;

+ Lập hồ sơ đề nghị tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội theo quy định của pháp luật về bảo trợ xã hội đối với trẻ em dưới 06 tháng tuổi bị bỏ rơi tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

- Trường hợp người bệnh đã được điều trị ổn định mà vẫn không thể xác định được thân nhân và thuộc trường hợp bị mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, hạn chế năng lực hành vi dân sự, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội theo quy định của pháp luật về bảo trợ xã hội.

- Trường hợp người bệnh tử vong, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm giải quyết theo quy định tại Điều 73 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023.

- Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm nuôi dưỡng, chăm sóc, khám bệnh, chữa bệnh cho người bệnh trong thời gian từ khi tiếp nhận đến khi hoàn thành thủ tục chuyển người bệnh đến cơ sở trợ giúp xã hội hoặc đến khi người bệnh tử vong.

4. Quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn tại cơ sở khám chữa bệnh

Quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo Điều 74 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 như sau:

- Kiểm soát nhiễm khuẩn tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bao gồm các biện pháp sau đây:

+ Giám sát nhiễm khuẩn cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và các bệnh có nguy cơ gây dịch;

+ Giám sát tuân thủ thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn;

+ Phòng ngừa chuẩn, phòng ngừa dựa theo đường lây truyền;

+ Kiểm soát nhiễm khuẩn đối với dụng cụ, thiết bị y tế;

+ Vệ sinh tay;

+ Vệ sinh môi trường;

+ Phòng ngừa và xử trí lây nhiễm liên quan đến vi sinh vật;

+ An toàn thực phẩm;

+ Các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn khác.

- Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm sau đây:

+ Thực hiện các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định tại khoản 1 Điều 74 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023;

+ Bảo đảm cơ sở vật chất, thiết bị, trang phục phòng hộ, điều kiện vệ sinh cá nhân cho người làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, người bệnh và người khác đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phù hợp với yêu cầu về kiểm soát nhiễm khuẩn tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

+ Tư vấn về các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn cho người bệnh và thân nhân của người bệnh;

+ Tổ chức hệ thống kiểm soát nhiễm khuẩn tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 499

Bài viết về

lĩnh vực Y tế

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn