Thời hạn cấp văn bằng, chứng chỉ trong hệ thống giáo dục quốc dân là bao lâu?

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Trần Thanh Rin
24/04/2023 11:36 AM

Tôi muốn hỏi thời hạn cấp văn bằng, chứng chỉ trong hệ thống giáo dục quốc dân được quy định có thời hạn bao lâu? - Văn Huy (Bình Dương)

Thời hạn cấp văn bằng, chứng chỉ trong hệ thống giáo dục quốc dân là bao lâu?

Thời hạn cấp văn bằng, chứng chỉ trong hệ thống giáo dục quốc dân là bao lâu?

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Ai có thẩm quyền cấp văn bằng, chứng chỉ?

Cụ thể tại Điều 15 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 21/2019/TT-BGDĐT quy định về thẩm quyền cấp văn bằng, chứng chỉ như sau:

(1) Thẩm quyền cấp văn bằng được quy định như sau:

- Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở do trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp;

- Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông do giám đốc sở giáo dục và đào tạo cấp;

- Bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm do người đứng đầu cơ sở đào tạo giáo viên hoặc người đứng đầu cơ sở giáo dục đại học có ngành đào tạo giáo viên cấp;

- Văn bằng giáo dục đại học do giám đốc đại học, hiệu trưởng trường đại học, giám đốc học viện, viện trưởng viện nghiên cứu khoa học được phép đào tạo và cấp văn bằng ở trình độ tương ứng cấp;

- Giám đốc đại học cấp văn bằng giáo dục đại học cho người học của các đơn vị đào tạo, nghiên cứu trực thuộc (trừ các trường đại học thành viên).

(2) Giám đốc sở giáo dục và đao tạo, thủ trưởng cơ sở giáo dục cấp chứng chỉ cho người học theo quy định.

2. Thời hạn cấp văn bằng, chứng chỉ trong hệ thống giáo dục quốc dân là bao lâu?

Thời hạn cấp văn bằng, chứng chỉ được quy định như sau:

- Người có thẩm quyền quy định tại (1) ở mục 1 có trách nhiệm cấp văn bằng cho người học trong thời hạn sau:

+ 75 ngày kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông;

+ 30 ngày kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm, đại học;

+ 30 ngày kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ;

+ 30 ngày kể từ ngày có quyết định công nhận học vị tiến sĩ và cấp bằng tiến sĩ.

- Người có thẩm quyền quy định tại (2) ở mục 1 có trách nhiệm cấp chứng chỉ cho người học chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày kết thúc khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp hoặc dự thi lấy chứng chỉ.

(Khoản 1, 2 Điều 17 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 21/2019/TT-BGDĐT)

3. Quyền và nghĩa vụ của người được cấp văn bằng, chứng chỉ

3.1. Quyền của người được cấp văn bằng, chứng chỉ

Theo khoản 1 Điều 4 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 21/2019/TT-BGDĐT, người được cấp văn bằng, chứng chỉ có các quyền sau đây:

- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng, chứng chỉ cấp đúng thời hạn quy định; ghi chính xác, đầy đủ các thông tin trên văn bằng, chứng chỉ; cấp lại văn bằng, chứng chỉ hoặc chỉnh sửa nội dung ghi trên văn bằng, chứng chỉ theo quy định tại Quy chế này;

- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc khi có nhu cầu.

3.2. Nghĩa vụ của người được cấp văn bằng, chứng chỉ

Người được cấp văn bằng, chứng chỉ có các nghĩa vụ theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 21/2019/TT-BGDĐT, cụ thể như sau:

- Cung cấp chính xác, đầy đủ các thông tin cần thiết để cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng, chứng chỉ ghi nội dung trên văn bằng, chứng chỉ;

- Kiểm tra tính chính xác các thông tin ghi trên văn bằng, chứng chỉ trước khi ký nhận văn bằng, chứng chỉ;

- Phải có giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật khi không trực tiếp đến nhận văn bằng, chứng chỉ;

- Giữ gìn, bảo quản văn bằng, chứng chỉ; không được tẩy xóa, sửa chữa các nội dung trên văn bằng, chứng chỉ; không được cho người khác sử dụng văn bằng, chứng chỉ;

- Sử dụng quyết định chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ kèm theo văn bằng, chứng chỉ sau khi được chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ;

- Trình báo cho cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng, chứng chỉ và cơ quan công an nơi gần nhất khi bị mất văn bằng, chứng chỉ;

- Nộp lại văn bằng, chứng chỉ cho cơ quan có thẩm quyền thu hồi văn bằng, chứng chỉ trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi văn bằng, chứng chỉ.

Trường hợp văn bằng, chứng chỉ bị mất, phải cam kết bằng văn bản về việc bị mất văn bằng, chứng chỉ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung cam kết.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,124

Bài viết về

lĩnh vực Giáo dục

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn