Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diễm My
16/03/2023 18:04 PM

Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng được quy định như thế nào? – Thiên Phúc (Trà Vinh)

Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng

Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Khi nào phải đề nghị thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng?

Văn phòng công chứng đề nghị thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng khi thay đổi một trong các nội dung sau:

- Tên gọi của Văn phòng công chứng;

- Họ tên Trưởng Văn phòng công chứng;

- Địa chỉ trụ sở của Văn phòng công chứng;

- Danh sách công chứng viên hợp danh của Văn phòng công chứng;

- Danh sách công chứng viên làm việc theo chế độ hợp đồng của Văn phòng công chứng (nếu có).

2. Hồ sơ đề nghị thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng

Hồ sơ đề nghị thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng bao gồm:

(1) Giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng (Mẫu TP-CC-10);

Giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng

(2) Bản chính giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng;

(3) Một hoặc một số giấy tờ sau đây tùy vào nội dung đăng ký hoạt động được đề nghị thay đổi:

- Trường hợp Văn phòng công chứng bổ sung công chứng viên:

+ Văn bản chấp thuận của các công chứng viên hợp danh trong trường hợp bổ sung công chứng viên hợp danh; hoặc

+ Hợp đồng lao động trong trường hợp bổ sung công chứng viên làm việc theo chế độ hợp đồng lao động kèm theo hồ sơ đăng ký hành nghề và cấp Thẻ cho công chứng viên;

- Trường hợp Văn phòng công chứng giảm số lượng công chứng viên:

+ Văn bản chấp thuận của các công chứng viên hợp danh và văn bản thông báo về việc chấm dứt tư cách thành viên hợp danh; hoặc

+ Giấy tờ chứng minh công chứng viên chấm dứt tư cách thành viên hợp danh; hoặc

+ Quyết định miễn nhiệm công chứng viên hoặc văn bản chấm dứt hợp đồng lao động với công chứng viên làm việc theo chế độ hợp đồng;

- Trường hợp Văn phòng công chứng thay đổi Trưởng Văn phòng: Giấy tờ chứng minh công chứng viên dự kiến là Trưởng Văn phòng công chứng đã hành nghề công chứng từ 02 năm trở lên, kèm theo thỏa thuận bằng văn bản của các thành viên hợp danh về việc thay đổi Trưởng Văn phòng;

- Trường hợp thay đổi địa chỉ trụ sở của Văn phòng công chứng: Giấy tờ chứng minh về trụ sở mới;

- Trường hợp thay đổi tên gọi của Văn phòng công chứng: Văn bản thỏa thuận của các thành viên hợp danh về việc thay đổi tên gọi của Văn phòng công chứng;

- Trường hợp sáp nhập Văn phòng công chứng: Các giấy tờ theo quy định tại khoản 4 Điều 14 Nghị định 29/2015/NĐ-CP;

- Trường hợp chuyển nhượng Văn phòng công chứng: Các giấy tờ theo quy định tại khoản 3 Điều 15 Nghị định 29/2015/NĐ-CP.

(Khoản 1 Điều 19 Thông tư 01/2021/TT-BTP)

3. Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng

- Văn phòng công chứng đề nghị thay đổi nội dung đăng ký hoạt động hoặc Văn phòng công chứng nhận sáp nhập, Văn phòng công chứng được chuyển nhượng nộp trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính 01 bộ hồ sơ đến Sở Tư pháp nơi Văn phòng công chứng đăng ký hoạt động.

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Tư pháp cấp lại giấy đăng ký hoạt động cho Văn phòng công chứng thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở, Trưởng Văn phòng hoặc ghi nhận nội dung thay đổi vào giấy đăng ký hoạt động cho Văn phòng công chứng thay đổi danh sách công chứng viên hợp danh hoặc công chứng viên làm việc theo chế độ hợp đồng; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản có nêu rõ lý do.

Giấy đăng ký hoạt động cấp lại được giữ nguyên số đã cấp trước đó.

(Điều 19 Thông tư 01/2021/TT-BTP)

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,586

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn