Mức tiền thưởng các danh hiệu vinh dự nhà nước mới nhất 2023

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
02/12/2022 11:00 AM

Xin cho tôi hỏi mức tiền thưởng các danh hiệu vinh dự nhà nước cho các cá nhân, tổ chức là bao nhiêu? - Huyền Trân (Bình Dương)

Mức tiền thưởng các danh hiệu vinh dự nhà nước mới nhất 2023

Mức tiền thưởng các danh hiệu vinh dự nhà nước mới nhất 2023

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Danh hiệu vinh dự nhà nước là gì?

Theo khoản 1 Điều 58 Luật Thi đua, khen thưởng 2003 (sửa đổi 2005, 2013), danh hiệu vinh dự nhà nước là danh hiệu để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân, tặng cho tập thể có những đóng góp đặc biệt xuất sắc vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cụ thể, danh hiệu vinh dự nhà nước gồm:

- “Tỉnh Anh hùng”, “Thành phố Anh hùng”;

- “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”;

- “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”;

- “Anh hùng Lao động”;

- “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú”;

- “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú”;

- “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”;

- “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú”.

2. Mức tiền thưởng danh hiệu vinh dự nhà nước mới nhất 2023

Mức tiền thưởng danh hiệu vinh dự nhà nước được quy định tại Điều 71 Nghị định 91/2017/NĐ-CP, cụ thể như sau:

- Bà mẹ được tặng hoặc truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” được tặng Huy hiệu, Bằng danh hiệu và được kèm theo mức tiền 15,5 lần mức lương cơ sở.

- Cá nhân được tặng hoặc truy tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”, “Anh hùng Lao động” được tặng Bằng, Huy hiệu và được thưởng 15,5 lần mức lương cơ sở.

Tập thể được tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”, “Anh hùng Lao động” được tặng Bằng, Huy hiệu và kèm theo mức tiền thưởng gấp hai lần mức tiền thưởng đối với cá nhân.

- Cá nhân được phong tặng danh hiệu: “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú”, “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú”, “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”, “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” được tặng thưởng Huy hiệu, Bằng khen và mức tiền thưởng đối với danh hiệu “nhân dân” là: 12,5 lần mức lương cơ sở; danh hiệu “ưu tú” là 9,0 lần mức lương cơ sở.

Mức lương cơ sở hiện hành là 1.490.000 đồng/tháng (theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP)

Bên cạnh đó, tại Nghị quyết 69/2022/QH15, lương cơ sở tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng.

Như vậy, mức tiền thưởng danh hiệu vinh dự nhà nước mới nhất 2023 được quy định như sau:

Danh hiệu

Hệ số thưởng

Mức thưởng từ 01/01/2023 đến 30/6/2023

(Đơn vị: Đồng)

Mức thưởng từ 01/7/2023

(Đơn vị: Đồng)

Danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”

15,5 lần mức lương cơ sở

23.095.000

27.900.000

Danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”, “Anh hùng Lao động” 

15,5 lần mức lương cơ sở

23.095.000 ( đối với cá nhân); 46,190,000 (đối với tập thể)

27.900.000 ( đối với cá nhân); 55,800,000 (đối với tập thể

Danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, , “Thầy thuốc nhân dân”, “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ nhân nhân dân”

12,5 lần mức lương cơ sở

18.625.000

22,500,000

Danh hiệu “Nhà giáo ưu tú”, “Thầy thuốc ưu tú”, “Nghệ sĩ ưu tú”, “Nghệ nhân ưu tú”

9,0 lần mức lương cơ sở

13.410.000

16.200.000

3. Quyền và nghĩa vụ của cá nhân, tập thể trong thi đua, khen thưởng

3.1. Quyền của cá nhân, tập thể trong thi đua, khen thưởng

Cá nhân, tập thể trong thi đua, khen thưởng có các quyền sau đây:

- Được tham gia các phong trào thi đua do Nhà nước, cơ quan, tổ chức, đơn vị phát động.

- Được đề nghị xét tặng danh hiệu, hình thức khen thưởng theo đúng quy định của pháp luật.

- Có quyền góp ý hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xét tặng danh hiệu, hình thức khen thưởng cho cá nhân, tập thể có đủ thành tích và tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật.

- Đề nghị cấp có thẩm quyền không xét tặng danh hiệu, hình thức khen thưởng, thu hồi các danh hiệu, hình thức khen thưởng đã được tặng hoặc khen thưởng không đúng tiêu chuẩn, không đúng thủ tục do pháp luật quy định.

(Điều 76 Nghị định 91/2017/NĐ-CP)

3.2. Nghĩa vụ của cá nhân, tập thể trong thi đua, khen thưởng

Cá nhân, tập thể trong thi đua, khen thưởng có các nghĩa vụ sau đây:

- Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật, của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác thi đua, khen thưởng.

- Cá nhân, tập thể được khen thưởng có nghĩa vụ bảo quản các hiện vật khen thưởng, không được cho người khác mượn để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật

- Từ chối nhận danh hiệu hoặc hình thức khen thưởng không xứng đáng với thành tích và không đúng tiêu chuẩn, thủ tục do pháp luật quy định.

(Điều 77 Nghị định 91/2017/NĐ-CP)

Thanh Rin

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 6,515

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn