Hồ sơ đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Võ Ngọc Nhi
08/11/2022 15:31 PM

Xin hỏi là để đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu cần những hồ sơ gì? - Bảo Trân (Đồng Nai)

Hồ sơ đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu

1. Số bảo hiểm xã hội là gì?

Căn cứ Điều 96 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về sổ bảo hiểm xã hội như sau:

- Sổ bảo hiểm xã hội được cấp cho từng người lao động để theo dõi việc đóng, hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội là cơ sở để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

- Đến năm 2020, sổ bảo hiểm xã hội sẽ được thay thế bằng thẻ bảo hiểm xã hội.

- Chính phủ quy định trình tự, thủ tục tham gia và giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội bằng phương thức giao dịch điện tử.

2. Hồ sơ đăng ký tham gia và cấp sổ BHXH lần đầu

Căn cứ Điều 23 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về việc hồ sơ đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT như sau:

2.1. Hồ sơ đăng ký đóng BHXH lần đầu đối với người lao động

Đối với người lao động đang làm việc tại đơn vị:

(1) Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

Mẫu TK1-TS

(2) Trường hợp người lao động được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn:

Bổ sung Giấy tờ chứng minh (nếu có) theo Phụ lục 03.

2.2. Hồ sơ đăng ký đóng BHXH lần đầu đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại Tiết a, c và d Điểm 1.7 Khoản 1 Điều 4:

- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

- Hợp đồng lao động có thời hạn ở nước ngoài hoặc HĐLĐ được gia hạn kèm theo văn bản gia hạn HĐLĐ hoặc HĐLĐ được ký mới tại nước tiếp nhận lao động theo hợp đồng.

2.3. Hồ sơ đăng ký đóng BHXH lần đầu đối với đơn vị

Hồ sơ đăng ký đóng BHXH lần đầu đối với đơn vị được quy định như sau:

(1) Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS).

Mẫu TK3-TS

(2) Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (Mẫu D02-TS).

Mẫu D02-TS

(3) Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS).

Mẫu D01-TS

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

(Điều 23 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017)

3. Thủ tục giải quyết đăng ký tham gia BHXH lần đầu

Căn cứ Điều 99 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về việc giải quyết đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu như sau:

Bước 1:

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc tuyển dụng, người sử dụng lao động nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 97 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 cho cơ quan bảo hiểm xã hội;

Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện nộp hồ sơ quy định tại Mục 2.1 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Bước 2:

Cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm cấp sổ bảo hiểm xã hội trong thời hạn sau đây:

- 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với người tham gia BHXH bắt buộc lần đầu;

- 07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với người tham gia BHXH tự nguyện lần đầu;

- 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với trường hợp cấp lại sổ BHXH;

Trường hợp quá trình xác minh thời gian đóng BHXH phức tạp thì không quá 45 ngày.

Trường hợp không cấp thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

Bước 3:

10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với trường hợp điều chỉnh thông tin tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động thì cơ quan bảo hiểm xã hội phải cấp lại sổ bảo hiểm xã hội.

Trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Ngọc Nhi

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 47,174

Bài viết về

lĩnh vực Bảo hiểm

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn